Hội thảo đẩy mạnh liên kết tổ chức sản xuất cá lồng theo chuỗi giá trị
10:56' 9/3/2017
Hội thảo đẩy mạnh liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị giữa Chi cục Thuỷ sản với các xã viên hợp tác xã cá lồng Thanh Thủy

Để đẩy mạnh mối liên kết tổ chức sản xuất cá lồng theo chuỗi giá trị, từ ngày 10 - 16/02/2017, Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông các huyện Thanh Thủy, Phù Ninh, Đoan Hùng tổ chức 04 cuộc hội thảo cho 150 lượt người là các doanh nghiệp, xã viên Hợp tác xã, chủ hộ nuôi cá lồng. Thông qua hội thảo, các chủ cơ sở nuôi cá lồng được cung cấp  thông tin, nắm bắt toàn diện về tình hình phát triển thủy sản và chính sách hỗ trợ phát triển của tỉnh; đặc biệt là các cơ sở nhận diện được những vấn đề khó khăn, cấp bách của người nuôi cá lồng trong giai đoạn hiện nay, cùng trao đổi và đề ra các giải pháp cần phải thực hiện:

- Người nuôi phải nâng cao trình độ, kinh nghiệm, đẩy mạnh liên kết ở từng khâu từ chuẩn bị con giống, vật tư đầu vào, vốn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm trong quản lý, chăm sóc để giảm giá thành, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Đẩy mạnh liên kết tổ chức sản xuất để bố trí cơ cấu giống nuôi hợp lý, chú trọng phân lớp về kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế xuất bán ồ ạt một loại sản phẩm cùng thời điểm để vừa giữ ổn định giá bán lại giảm áp lực về vốn đầu tư.

- Từng bước xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm cá sông Đà, cá sông Lô; đồng thời phải đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm, xây dựng các kênh tiêu thụ, mở rộng thị trường bán lẻ để nâng cao giá trị gia tăng.

Trong thời gian tới Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, tổ chức các đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả trong và ngoài tỉnh để khuyến cáo người nuôi áp dụng.

Lê Đình Võ - Phòng Kỹ thuật, Chi cục Thủy sản