Phù Ninh phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng
15:1' 3/7/2017
Thu hoạch cá lồng tại hộ Ông Nguyễn Hữu Ngọc - xã Hạ Giáp

Với lợi thế có dòng sông Lô chảy qua 9 xã trên địa bàn, trong những năm qua người dân nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Phù Ninh đã mạnh dạn đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng theo hướng thâm canh. Tính đến 4/2017, toàn huyện đã phát triển mới 180 lồng nuôi, với quy mô 17.000 m­­3 (tập trung tại xã Bình Bộ 55 lồng, An Đạo 55 lồng; Phú Mỹ 29 lồng, Hạ Giáp 10 lồng, Tử Đà 2 lồng, Tiên Du 5 lồng, Trị Quận, Vĩnh Phú 28 lồng); cơ cấu giống nuôi Rô phi, Diêu hồng  30%, Trắm cỏ 24%, Lăng  23%, cá khác như nheo, chiên 22%, Chép 1%; sản lượng cá lồng của huyện năm 2016 đạt 320 tấn, ước tính năm 2017 đạt 350 tấn.

 

Để đảm bảo nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững, Chi cục Thuỷ sản đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Ninh tổ chức 08 hội thảo, tập huấn kiến thức ATTP cho trên 200 lượt người, kiểm tra cấp chứng nhận đủ điều kiện nuôi thuỷ sản đảm bảo ATTP cho 03 cơ sở nuôi cá lồng (quy mô 50 lồng, đạt 32%). Thực hiện Ngh quyết 14/2014/NQ-HĐND, trong năm 2015 và 2016 h tr 63 lồng với tổng kinh phí 630 triệu đồng cho các h nuôi cá lồng đã góp phần thúc đẩy ngh nuôi cá lồng phát triển. Công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất được quan tâm chú trọng: Hàng tháng Chi cục Thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp thực hiện thống kê tiến độ cá lồng để khuyến cáo người nuôi bố trí đa dạng giống nuôi, cơ cấu giống hợp lý, chú trọng phân lớp thương phẩm để thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm, giảm áp lực về vốn đầu tư; chú trọng áp dụng  quy trình quản lý, chăm sóc đảm bảo ATTP, tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để đảm bảo chất lượng sản phẩm; bước đầu đã phát triển các tổ hợp tác nuôi cá lồng theo hướng liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Nguyễn Thị Hồng Chung - CCTS