Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020
15:36' 2/11/2015

Ngày 14/10, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND huyện Hạ Hòa về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Trần Tú Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trưởng đoàn.

ô. Trần Tú Anh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND huyện Hạ Hòa

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo các nội dung về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011- 2015; mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; việc cụ thể hóa Chương trình xây dựng NTM trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, phần lớn các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng NTM của các xã được cải thiện cả về chất lượng và số lượng. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả trong sản xuất, dân sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Đến nay toàn huyện có 04 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (xã Gia Điền, Hiền Lương, Mai Tùng, Vụ Cầu); có 20 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 08 xã còn lại đạt 8-9 tiêu chí. Theo kế hoạch đến hết năm 2015 huyện Hạ Hòa có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát tại buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Tú Anh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời đề ra một số giải pháp thực hiện và nhấn mạnh: Theo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 toàn tỉnh có 124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có ít nhất 57 xã đạt chuẩn). Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã kiểm tra, rà soát đối với các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xác định rõ lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới, mức độ đạt được của từng tiêu chí, chỉ tiêu; việc thực hiện nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu; huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện Hạ Hòa có ít nhất 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.