HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao Mô hình Hợp tác xã kiểu mới cần được nhân rộng
15:27' 19/8/2016

Có rất nhiều Hợp tác xã chọn con đường đa dạng hóa ngành nghề, lấy ngắn nuôi dài để phát triển. Tuy nhiên, tồn tại được theo con đường đó khá ít bởi khi chưa đủ tiềm lực mà phải đầu tư dàn trải thì khó có thể đạt được kết quả cao. HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại là một trong những số ít còn duy trì được, thậm chí mở rộng ngành nghề kinh doanh ngày một lớn mạnh.

Trước đây, HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại gặp không ít khó khăn khi chuyển đổi theo Luật HTX. Tổng số vốn tại thời điểm chuyển đổi là 1.650 triệu đồng (chủ yếu là vốn cố định), vốn lưu động không có, HTX chỉ làm dịch vụ đơn thuần,  chủ yếu là dịch vụ nông nghiệp. Theo mô hình HTX mới, thành viên có toàn quyền với tài sản của mình, toàn quyền trong hoạt động sản xuất. Họ vào HTX là nhằm mục đích được hỗ trợ về dịch vụ đầu vào của sản xuất và đầu ra của sản phẩm. Thành viên được hưởng lợi ích trong toàn bộ quá trình của sản xuất, tiêu thụ. Sau khi tuyên truyền, phổ biến cho các thành viên hiểu rõ như vậy, HTX có 1.820 hộ đại diện 1.820 thành viên đã làm đơn tự nguyện tham gia vào HTX. Các thành viên và cán bộ đã tự nguyện góp vốn. Nhờ có vốn HTX đã mở rộng sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Đến nay tổng số vốn của  HTX có 7,3 tỷ đồng. Doanh thu HTX hết năm 2015 đạt trên 12 tỷ đồng/năm, tăng gấp 6 lần so với trước khi chuyển đổi theo Luật HTX. Thu nhập đạt: 420 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân cán bộ quản lý HTX 4,2 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bìnhh quân của người lao động: 3.6 triệu đồng/người/tháng, Nộp thuế, ngân sách Nhà nước: 670 triệu đồng/ năm. Ngoài ra, HTX cũng thực hiện phân phối thu nhập cho các thành viên theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ, sản phẩm: 18%/ năm.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, trên cơ sở thực hiện tốt Luật HTX năm 2012. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại đã quản lý và điều hành  tốt các ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã đó là: dịch vụ thủy lợi; bảo vệ sản xuất, điện nông thôn, dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa,tín dụng nội bộ; bảo vệ thực vật và khoa học kỹ thuật; dịch vụ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng, dịch vụ tin học. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên hợp tác xã cũng như người dân trên địa bàn. Hàng năm, Hợp tác xã đều lập kế hoạch sản xuất kinh doanh để luôn chủ động cung ứng vật tư đến từng đội sản xuất, sau đó sẽ giao đến các thành viên sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Hợp tác xã  mở 2 cửa hàng để bán lẻ vật tư tại 2 trung tâm của xã để phục vụ theo mủa sản xuất. Nhờ  đó, Hợp tác xã đã làm chủ được thị trường và giữ bình ổn giá tại địa phương kể cả thời kỳ vật tư khan hiếm nhất, ngày càng mang lại niềm tin cho các thành viên.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã còn chủ động liên kết, liên doanh với các công ty, viện cây giống trong và ngoài tỉnh để tổ chức sản xuất giống Ngô Lai F1, giống lúa nguyên chủng và nông sản hàng hóa. Với mục đích tạo cho các thành viên một nghề sản xuất giống cây trồng, vừa cung cấp giống cây trồng tại chỗ cho các thành viên sử dụng với giá thành hạ, mỗi năm giảm số tiền mua giống cây trồng cho các thành viên từ 45 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm Hợp tác xã còn sản xuất và tiêu thụ từ 300-400 tấn giống cây trồng và nông sản hàng hóa. Từ đó, giúp cho các hộ thành viên có thu nhập tăng gấp 3-4 lần so với sản xuất cây thương phẩm, tạo ra bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại đang từng bước khẳng định được vai trò “bà đỡ” của mình cho các thành viên HTX. Vị trí, vai trò của HTX ngày càng được khẳng định, tạo được niềm tin và thực sự là chỗ dựa tin cậy của các thành viên. Đây cũng là mô hình hợp tác xã kiểu mới cần được nhân rộng đế các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Nguyễn Thị Thanh Huyền