Xã Địch Quả: Xã hội hóa cơ sở vật chất. Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
16:7' 24/7/2017
Tăng cường vai trò giám sát của ban giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới Bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, nhà văn hóa khu Lóng – xã Địch Quả đang được hoàn thiện với tổng giá trị trên 200 triệu đồng./.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Địch Quả huyện Thanh Sơn đã đạt 16 trên tổng số 19 tiêu chí. Thời gian này, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Địch Quả đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa để phấn đấu đạt xã chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Xác định cơ sở vật chất văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên thực trạng chung hiện nay là hầu hết các thiết chế văn hóa đều không đảm bảo theo bộ tiêu chí nông thôn mới. Theo thống kê, xã Địch Quả hiện có 11/19 khu dân cư có nhà văn hóa sân thể thao đạt theo bộ tiêu chí nông thôn mới (mới đạt 57,9%), tuy nhiên hầu hết đều đầu tư xây dựng đã lâu, diện tích không đảm bảo.

Để đạt được tiêu chí này. Thời gian qua xã Địch Quả đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các cơ sở vật chất văn hóa đối với đời sống nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  với phươg châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động, huy động nguồn lực trong nhân dân để hoàn thiện cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa. Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng khu dân cư xóm Lóng xã Địch Quả cho biết: “Khu chúng tôi do diện tích nhà văn hóa nhỏ, không có khu vui chơi, vì vậy chúng tôi đã tổ chức họp khu dân cư, lãnh đạo khu tuyên truyền vận động giải thích cho nhân dân. Bằng biện pháp kiên trì vận động, tuyên truyền theo cách mưa dầm thấm lâu, nhân dân đã tích cực tham gia. Ngoài 4 hộ tự nguyện tham gia hiến đất, khu chúng tôi đã bàn bạc và đi đến thống nhất mức đóng góp trung bình của mỗi hộ là 1.300.000 đồng, đến nay 100% các hộ trong khu đồng tình với nghị quyết khu dân cư đề ra. Khu có tổng số 80 hộ, tất cả đều làm nông nghiệp, trong đó có 3 hộ nghèo tuy nhiên các hộ này đều tham gia đóng góp đầy đủ.  Vì vậy chúng tôi đã làm được nhà văn hóa 110m2. Để đảm bảo chất lượng công trình, ban giám sát cộng đồng của khu trực tiếp giám sát trong suốt quá trình thi công để đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện”

Tìm về khu Lóng – xã Địch Quả - huyện Thanh Sơn. Trước mắt tôi là công trình nhà văn hóa khu dân cư với diện tích sử dụng hơn 100m2 với tổng giá trị công trình hơn 200 triệu đồng đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho khu dân cư đưa vào sử dụng thay thế cho nhà văn hóa cũ đã xuống cấp. Để có được công trình này, 4 hộ dân khu Lóng đã hiến hơn 1.000m2 đất ruộng và mỗi hộ đóng góp ủng hộ trong khu 1.300.000 đồng/hộ để xây dựng công trình cũng như hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Riêng gia đình ông Đinh Công Hải – Bí thư chi bộ đã tự nguyện hiến 420m2 đất với mong muốn khu dân cư có nơi sinh hoạt cộng đồng rộng rãi hơn, khang trang hơn. Ông Hải phấn khởi cho biết: “Bản thân tôi cũng như các hộ trong khu đều rất vui mừng và phấn khởi khi tiếp nhận chủ trương của Đảng về xây dựng xã nông thôn mới. Đối với Địch Quả chúng tôi tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa hiện chưa đạt do diện tích các nhà văn hóa còn thiếu so với quy định vì trước kia hầu hết các nhà văn hóa đều được đầu tư từ khá lâu, một số nhà đã xuống cấp, riêng khu tôi nhà văn hóa có diện tích khá nhỏ hẹp. Vì vậy ban chi ủy, chi bộ tổ chức họp khu dân cư thống nhất xây mới nhà văn hóa của khu ở vị trí mới rộng rãi hơn. Nhận được chủ trương này, gia đình tôi cùng 3 hộ khác trong khu đã tự nguyện hiến 1.040m2 đất ruộng một vụ để làm nhà văn hóa và cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

Để đảo bảo hoàn thành tiêu chí số 6,  xã Địch Quả đang tập trung huy động nguồn lực trong dân để tiến hành sửa chữa, mở rộng diện tích nhà văn hóa cũng như các thiết chế đảm bảo theo quy định. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số tiền nhân dân đóng góp ủng hộ đầu tư cơ sở vật chất văn hóa được trên 1,2 tỷ đồng; hiến 1.440m2 đất và huy động gần 1.500 ngày công lao động.

Bằng những giải pháp cụ thể thiết thực và đặc biệt với sự đồng thuận ủng hộ và nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng Địch Quả sẽ là địa phương thứ 2 của huyện Thanh Sơn đạt đích nông thôn mới trong năm 2017./.

Hà Trang – Thế Anh (huyện Thanh Sơn)