Triển khai ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012”
17:9' 24/7/2017
Hội nghị ký giao ước thi đua

Thực hiện Kế hoạch số 1900/KH-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ.

Vừa qua, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT  đã triển khai ký giao ước thi đua cho các huyện, thành, thị. Nội dung giao ước thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Phú Thọ. Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các đồng chí Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Liên minh HTX. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thống nhất ký Bản giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chi cục PTNT