Lương Nha về đích Nông thôn mới
10:54' 29/3/2017

Lương Nha là xã được huyện Thanh Sơn chọn làm điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay sau 6 năm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, Lương Nha là xã đầu tiên của huyện Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Diện mạo nông thôn mới ở Lương Nha

Ông Đinh Công Hường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Nha cho biết: “Để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng xã điểm nông thôn mới của huyện Thanh Sơn. Đảng ủy, UBND xã Lương Nha đã xác định đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương. Vì vậy ngay sau khi nhận được kế hoạch của huyện, xã Lương Nha đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo cấp xã, ban quản lý cấp xã và ban phát triển ở các khu dân cư. Ban chỉ đạo, Ban quản lý đã phát huy được vai trò trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đã tổ chức các hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết, văn bản của cấp trên về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ Đảng viên và nhân dân. Ban quản lý xã đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các tổ chức đoàn thể để chỉ đạo thực hiện theo từng tiêu chí. Thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ, đánh giá rút kinh nghiệm từ xã đến các khu dân cư. Cùng với đó xã cũng tiến hành rà soát thực trạng nông thôn trên địa bàn theo 19 tiêu chí nông thôn mới của Tỉnh. Trên cơ sở thực trạng đó đã xây dựng kế hoạch dài hạn và từng năm để đi vào thực tiễn triển khai. Tuy nhiên bước đầu rà soát trên địa bàn xã chỉ đạt 03/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí của Tỉnh. Mặt khác Lương Nha là xã thuần nông, xuất nông nghiệp là chủ yếu, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn chủ yếu là ở quy mô hộ gia đình, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nên giá trị sản xuất đạt được chưa cao. Nguồn thu ngân sách của địa phương còn hạn chế do vậy việc tập trung đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế xã hội của địa phương tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa thật sự bền vững”.

 Xác định được những khó khăn trên, xã Lương Nha trên cơ sở rà soát thực trạng, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn của địa phương để xây dựng chi tiết kế hoạch, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch và đề án để sớm bắt tay vào triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện xã luôn tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng  kinh tế - xã hội thiết yếu song song với phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Sau 06 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những thành quả rõ rệt. Hạ tầng kinh tế xã hội có những bước thay đổi; đời sống nhân dân ngày một được nâng cao; an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn luôn ổn định. Từ 3 tiêu chí ban đầu, đến nay, xã đã hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí.Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới được huy động trong những năm qua đạt xấp xỉ 35 tỷ đồng, trong đó vốn do người dân đóng góp đạt trên 4,3 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn bởi Lương Nha là xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.  Đến nay, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, từ  5,7 triệu đồng/người/năm (năm 2010) đã đạt trên 22 triệu đồng/người/năm(năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%, không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ giao thông nông thôn được cứng hóa đạt gần 60%; hệ thống thủy lợi nội đồng cứng hóa đạt khoảng 58%; 100% người dân được sử dụng điện lưới; các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia; việc phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%; nhiều mô hình sản xuất được xây dựng và có khả năng nhân ra diện rộng; tỷ lệ người dân có việc làm đạt trên 90%; cơ sở, vật chất văn hóa được cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn quy định; an ninh chính trị - trật tự xã hội được giữ vững…

Về xã Lương Nha trong những ngày này mới cảm nhận rõ được sự thay đổi của một vùng quê. Những con đường bê tông được trải dài khắp các đường làng ngõ xóm, dọc 2 bên đường là những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, những tuyến đường nội đồng cũng được cứng hóa, những ruộng lúa xanh ngắt đang vươn mình đón nắng mai... chỉ như vậy cũng đủ thấy được sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở Lương Nha.

Bài, ảnh: HàTrang (Đài TT Thanh Sơn)