Bằng Giã: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
14:9' 30/3/2017
(Sưu tầm - PTO)

Mặc dù còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, song vài năm trởi lại đây, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa đã có bước chuyển mình đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.

Xã Bằng Giã mở rộng diện tích chuyên canh rau màu cho giá trị kinh tế cao

Xác định phát triển sản xuất là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, xã Bằng Giã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng và triển khai các mô hình sản xuất có hiệu quả, trong đó có các mô hình liên kết sản xuất như: Mô hình cánh đồng chuyên canh lúa chất lượng cao, các mô hình sản xuất rau màu, chăn nuôi. Xã đã tập trung nhiều nguồn lực, giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhằm giúp nông dân yên tâm đầu tư, sản xuất, khuyến khích bà con nông dân vay tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, nhiều hộ dân trước đây là hộ nghèo, nhưng từ khi thực hiện chính sách giao đất, giao rừng phát triển kinh tế, cuộc sống đã được cải thiện đáng kể. Điển hình như tiêu chí thu nhập, với điều kiện tự nhiên của địa phương thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở ổn định sản xuất 2 vụ lúa, xã chủ trương đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật canh tác mới, tăng năng suất. Ngoài ra, xã khuyến khích bà con bỏ dần vườn tạp trong các hộ gia đình, chú trọng phát triển một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: Rau màu, thực phẩm sạch... từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hoá mang tính tập trung; khuyến khích nông hộ giữ gìn ngành nghề truyền thống; phát triển trang trại chăn nuôi tập trung... Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân tăng đều qua từng năm, từ 12 triệu đồng năm 2011 đến nay tăng lên gần 20 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 7% năm 2016.


Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã đã huy động tốt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực tại chỗ trong nhân dân; phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm, tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát… Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được trên 5 tỷ đồng từ các nguồn vốn để tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân trong xã đã hiến gần 20.000m2 đất và tháo dỡ hàng trăm mét tường rào cùng tài sản trên đất trị giá trên 2 tỷ đồng để mở rộng, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện 5 tiêu chí còn lại, đồng thời tiếp tục duy trì và giữ vững 14 tiêu chí đã đạt được. Đối với tiêu chí môi trường xã đã quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành, các tiêu chí còn lại như: Giao thông, trường học, nhà ở, y tế xã sẽ từng bước tranh thủ các nguồn lực để hoàn thành. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Lộc - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Để Bằng Giã cán đích NTM đúng lộ trình, đó là một quá trình phấn đấu lâu dài của cán bộ và nhân dân địa phương. Ngay từ khi thực hiện, BCĐ xây dựng NTM của xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai xuống từng thôn, xóm. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trên cơ sở công khai minh bạch, xã đã đưa những nội dung cụ thể, quan trọng ra để bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến thông qua các buổi họp dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, vai trò chủ thể của người dân luôn được đề cao sao cho mỗi tiêu chí, mỗi công trình trong xây dựng NTM ở địa phương, nhân dân đều nhận thức được đó là của dân, do dân và vì dân”.

Bằng những cách làm hay, sáng tạo cùng với sự chủ động của chính quyền và người dân địa phương, diện mạo NTM ở Bằng Giã đang thay da đổi thịt; các công trình phục vụ dân sinh, kinh tế, hạ tầng thiết yếu của nông thôn được triển khai xây dựng khang trang, bền vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Và trên cả là đời sống của dân cư nông thôn được nâng lên đáng kể. Với sự nhất trí đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, hy vọng xã Bằng Giã sẽ về đích NTM đúng lộ trình đã đề ra.