Báo cáo tiến độ kỳ 15/5/2016
10:10' 16/5/2016

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Kỳ 15/5/2016

 

Trong kỳ, các địa phương tập trung chăm sóc lúa và cây trồng vụ chiêm xuân; chăm sóc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng vụ xuân 2016.

  1. Sản xuất vụ chiêm xuân:

Diện tích lúa đã trỗ 35.671,5 ha, đạt 96% tổng diện tích gieo cấy.

Ngô trổ cờ, phun râu 5.475,5 ha, đạt 96% diện tích gieo trồng.

Biểu 1: Tình hình sản xuất vụ chiêm xuân so với cùng kỳ năm 2015

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

 +,-

1

Diện tích đã cấy

Ha

37.262,30

37.108,3

99,6

-154,0

 

 - Diện tích lúa trỗ

Ha

36.867,00

35.671,5

96,8

-1.195,5

2

Ngô

Ha

5.855,50

5.719,4

97,7

-136,1

 

DT trổ cờ, phun râu

Ha

5.612,00

5.475,5

97,6

-136,5

3

Rau xanh các loại

Ha

4.227,50

4.510,9

106,7

283,4

4

Lạc

Ha

3.635,20

3.339,7

91,9

-295,5

5

Khoai lang

Ha

624,3

528,8

84,7

-95,5

 2. Tình hình khác:

- Diện tích sắn đã trồng: 7.963,9 ha (giảm 372 ha so với cùng kỳ).

- Thực hiện Kế hoạch trồng cây, trồng rừng vụ xuân 2016, đến nay toàn tỉnh đã trồng 798,42 nghìn cây phân tán, đạt 91,8% KH; trồng rừng tập trung 4.718,4 ha, đạt 55,5% KH.

- Tình hình sâu bệnh hại cây trồng: Trong kỳ bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy các loại, bệnh sinh lý gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ gây hại nặng (Cẩm Khê, Thanh Ba, Hạ Hòa, Việt Trì,...).

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Quyết liệt chỉ đạo, tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích lúa và cây trồng vụ xuân. Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2-3 cm đến khi lúa chắc xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa kết hạt, tuyệt đối không để ruộng lúa bị hạn; chủ động các điều kiện chống úng khi có mưa lớn xảy ra. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, có hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại, chú trọng các đối tượng: bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy các loại, châu chấu tre... Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phục vụ thu hoạch lúa chiêm xuân và các điều kiện triển khai sản xuất vụ mùa năm 2016.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Đẩy mạnh sản xuất, cung ứng giống vật nuôi đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đẩy nhanh tiến độ trồng cây, trồng rừng theo Kế hoạch./.