Báo cáo tiến độ kỳ 25/10/2016
8:58' 26/10/2016

Trong kỳ, các địa phương hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa; tập trung gieo trồng và chăm sóc đối với cây trồng vụ đông; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt II/2016.

1. Thu hoạch vụ mùa:

- Diện tích lúa đã thu hoạch 30.593,4 ha/30.593,4 ha, bằng 100% diện tích gieo cấy, năng suất ước đạt 51 tạ/ha.

- Diện tích thu hoạch cây màu: ngô 4.041,4 ha/4.085,7 ha, năng suất ước đạt 45,7 tạ/ha; rau 3.573 ha/3.613,3 ha, năng suất ước đạt 144,4 tạ/ha; lạc 952,1 ha/974,3 ha, năng suất ước đạt 18 tạ/ha.

2. Sản xuất vụ đông:

Diện tích ngô đã trồng: 8.097,9 ha/8.500 ha KH, đạt 95,3% kế hoạch; rau các loại 3.929,8 ha; khoai lang 664 ha; lạc 31,6 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ đông so với cùng kỳ năm 2015

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

+,-

1

Ngô

Ha

8.713,3

8.097,9

92,9

-615,4

2

Rau các loại

Ha

3.967,1

3.929,8

99,1

-37,3

3

Khoai lang

Ha

1.046,2

664,0

63,5

-382,2

4

Lạc

Ha

9,8

31,6

322,4

21,8

3. Tình hình khác:

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhìn chung ổn định.

- Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2016 đến ngày 25/10/2016:  Cúm gia cầm mũi 1: 321.988/432.842 con, đạt 74,39% kế hoạch; LMLM trâu, bò, dê: 13.634/77.411 con, đạt 17,61% kế hoạch; Tụ huyết trùng trâu, bò: 11.202/67.924 con, đạt 16,49% kế hoạch; LMLM lợn 2.679/47.467 con, đạt 5,64% kế hoạch; Dịch tả lợn 2.655/30.382 con, đạt 8,74% kế hoạch; Dại chó, mèo: được 9.673/42.325 con, đạt 22,85% kế hoạch.

 

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích ngô và cây vụ đông đã trồng, cung cấp đủ nước tưới dưỡng và tiến hành bón phân tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; tiếp tục chỉ đạo các địa phương gieo trồng các cây màu ưa lạnh khác.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2016. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hướng dẫn nông dân chủ động tận thu rơm rạ sau thu hoạch làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò trong mùa đông.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng chủ động, sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy rừng./.