Báo cáo tiến độ kỳ 05/11/2016
11:2' 28/11/2016

Trong kỳ, các địa phương tập trung hướng dẫn trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt II/2016.

1. Sản xuất vụ đông:

Diện tích ngô đã trồng: 8.160,4 ha/8.500 ha KH, đạt 96% kế hoạch, diện tích trổ cờ, phun râu: 2.555,9 ha; rau các loại 4.478,2 ha; khoai lang 834,1 ha; lạc 31,6 ha; đỗ đậu các loại 55,1 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ đông so với cùng kỳ năm 2015

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

+,-

1

Ngô

Ha

8.794,6

8.160,4

92,8

-634,2

 

DT trổ cờ, phun râu

Ha

3.378,6

2.555,9

75,7

-822,7

2

Rau các loại

Ha

4.516,7

4.478,2

99,1

-38,5

3

Khoai lang

Ha

1.152,4

834,1

72,4

-318,3

4

Lạc

Ha

12,8

31,6

246,9

18,8

5

Đỗ đậu các loại

Ha

22,3

55,1

247,1

32,8

2. Tình hình khác:

- Thu hoạch sắn: 1.516,8 ha/8.313 ha DT gieo trồng, năng suất 158,8 tạ/ha.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định.

- Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2016 đến hết ngày 05/11/2016:  Cúm gia cầm mũi 1: 410.554/432.842 con, đạt 94,85% KH; Cúm gia cầm mũi 2: 7.500/84.545 con, đạt 8,87% KH; LMLM trâu, bò, dê: 50.294/77.411 con, đạt 64,97% KH; Tụ huyết trùng trâu, bò: 34.364/67.924 con, đạt 50,59% KH; LMLM lợn: 16.830/47.467 con, đạt 35,46% KH; Dịch tả lợn: 18.950/30.382 con, đạt 62,37% KH; Dại chó, mèo: 25.849/42.325 con, đạt 61,07% KH.

- Tình hình sâu bệnh: một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh khô vằn, sâu đục thân, chuột, rệp cờ, châu chấu,... gây hại nhẹ, rải rác trên ngô vụ đông.

 Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây vụ đông đã trồng: Đảm bảo cung cấp đủ nước, tạo điều kiện thuận lợi cho ngô giai đoạn trỗ cờ, phun râu, rau lấy quả đang thời kỳ ra hoa. Tiếp tục đẩy mạnh gieo trồng các cây rau màu vụ đông ưa lạnh còn thời vụ.

          - Rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2016-2017; xác định nhu cầu giống lúa, ngô phục vụ sản xuất. Hướng dẫn nông dân cày, phơi đất (làm ải) đối với diện tích không trồng cây vụ đông.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2016. Quản lý chặt chẽ số lượng vắc xin đã được cung ứng, đặc biệt là các loại vắc xin được nhà nước hỗ trợ; hướng dẫn cán bộ thú y cơ sở kỹ thuật bảo quản, tiêm phòng, biện pháp xử lý gia súc bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng chủ động, sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy rừng./.