Báo cáo tiến độ kỳ 15/11/2016
11:6' 28/11/2016

Trong kỳ, các địa phương tập trung hướng dẫn trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt II/2016.

1. Sản xuất vụ đông:

Diện tích ngô đã trồng: 8.163,1 ha, diện tích trổ cờ, phun râu: 5.417,6 ha; rau các loại 4.692,7 ha/4.900 ha KH đạt 95,8% KH; khoai lang 892,5 ha; lạc 31,6 ha; đậu tương 100,1 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ đông so với cùng kỳ năm 2015

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

+,-

1

Ngô

Ha

8.794,6

8.163,1

92,8

-631,5

 

DT trổ cờ, phun râu

Ha

6.786,7

5.417,6

79,8

-1.369,1

2

Rau các loại

Ha

4.651,0

4.692,7

100,9

41,7

3

Khoai lang

Ha

1.159,9

892,5

76,9

-267,4

4

Lạc

Ha

13,1

31,6

241,2

18,5

5

Đậu tương

Ha

67,2

100,1

149,0

32,9

2. Tình hình khác:

- Thu hoạch sắn: 2.627,6 ha/8.313 ha DT gieo trồng, năng suất 153,8 tạ/ha.

- Tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi nhìn chung ổn định.

- Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt II/2016 đến ngày 15/11/2016: Cúm gia cầm mũi 1: 411.544/432.842 con, đạt 95,08% KH; Cúm gia cầm mũi 2: 31.848/84.545 con, đạt 37,67% KH; LMLM trâu, bò, dê: 64.279/77.411 con, đạt 83,04% KH; Tụ huyết trùng trâu, bò: 50.463/67.924 con, đạt 74,29% KH; LMLM lợn: 26.913/47.467 con, đạt 56,70% KH; Dịch tả lợn: 30.148/30.382 con, đạt 99,23% KH; Dại chó, mèo: 30.614/42.325 con, đạt 72,33% KH.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích cây vụ đông đã trồng, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho cây trồng, nhất là diện tích ngô đang giai đoạn trổ cờ, phun râu, rau lấy quả đang thời kỳ ra hoa.

          - Rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2016-2017; xác định nhu cầu giống lúa, ngô phục vụ sản xuất. Hướng dẫn nông dân cày, phơi đất (làm ải) đối với diện tích không trồng cây vụ đông.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng chủ động, sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy rừng./.