Báo cáo tiến độ kỳ 25/11/2016
10:27' 12/12/2016

Trong kỳ, các địa phương tập trung trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ chiêm xuân năm 2016-2017; quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ đông:

Diện tích ngô đã trồng: 8.163,1 ha, diện tích trổ cờ, phun râu: 7.418,9 ha; rau các loại 4.857,8 ha/4.900 ha KH; khoai lang 910,7 ha; lạc 31,6 ha; đậu tương 100,1 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ đông so với cùng kỳ năm 2015

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

+,-

1

Ngô

Ha

8.898,7

8.169,5

91,8

-729,2

 

DT trổ cờ, phun râu

Ha

8.303,6

7.418,9

89,3

-884,7

2

Rau các loại

Ha

4.703,4

4.857,8

103,3

154,4

3

Khoai lang

Ha

1.175,0

910,7

77,5

-264,3

4

Lạc

Ha

13,1

31,6

241,2

18,5

5

Đậu tương

Ha

69,2

100,1

144,7

30,9

2. Tình hình khác:

- Thu hoạch sắn: 4.152,6 ha/8.313 ha DT gieo trồng, năng suất 150,8 tạ/ha.

- Tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi nhìn chung ổn định.

 

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích cây vụ đông đã trồng, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho cây trồng, nhất là diện tích ngô đang giai đoạn trổ cờ - chín sữa, rau lấy quả đang thời kỳ ra hoa.

          - Chuẩn bị đầy đủ nhu cầu giống lúa, ngô, phân bón và các điều kiện phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2016-2017; tiến hành cày, phơi đất (làm ải) đối với diện tích không trồng cây vụ đông.

          - Thực hiện thu hoạch sắn và cây trồng vụ đông đối với những diện tích đến kỳ thu hoạch. Tiến hành lựa chọn, bảo quản hom giống sắn đúng kỹ thuật để làm giống vụ sau.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng chủ động, sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy rừng./.