Báo cáo tiến độ kỳ 05/6/2017
9:1' 4/7/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và cây trồng vụ Chiêm xuân năm 2016 - 2017; chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ mùa. Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ Chiêm xuân:

- Diện tích lúa đã thu hoạch 36.236 ha/36.998 ha đạt 97,9% diện tích, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

- Thu hoạch cây trồng màu: Ngô 4.014,1 ha, năng suất ước đạt 49 tạ/ha; Rau các loại 3.448 ha, năng suất ước đạt 145,1 tạ/ha; lạc 1.708 ha, năng suất ước đạt 19,8 tạ/ha; khoai lang 156,1 ha, năng suất ước đạt 71,4 tạ/ha.


Biểu: Tình hình thu hoạch vụ chiêm xuân so với cùng kỳ năm 2016

 

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Lúa

Ha

27.667,8

36.236

130,97

8.568,2

 

 - Năng suất ước

Tạ/ha

59,3

60

101,18

0,7

2

Ngô

Ha

1.912,2

4.014,1

209,92

2.101,9

 

- Năng suất ước

Tạ/ha

46,3

49

105,83

2,7

3

Rau các loại

Ha

2.942,7

3.448

117,17

505,3

 

- Năng suất ước

Tạ/ha

138,8

145,1

104,54

6,3

4

Lạc

Ha

1.046,8

1.708

163,16

661,2

 

- Năng suất ước

Tạ/ha

17,3

19,8

114,45

2,5

2. Tình hình khác:

- Đến nay, các địa phương đang tiến hành làm đất phục vụ gieo cấy vụ mùa. Diện tích ruộng cày 3.797 ha, ruộng bừa 3.514 ha, thóc giống đã gieo 105,6 tấn, cao hơn so cùng kỳ năm 2016.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trong kỳ, bệnh khô vằn gây hại nhẹ trên trà lúa trỗ muộn tại huyện Tân Sơn.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ mùa 2017: Huy động tối đa lực lượng, máy móc, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đất, ưu tiên làm đất trước với diện tích gieo cấy trà mùa sớm. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo, cấy đúng khung lịch thời vụ đảm bảo kế hoạch diện tích trà mùa sớm để thu hoạch kịp trồng cây vụ đông ưa ấm. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện ngâm ủ hạt giống đúng kỹ thuật đảm bảo tỷ lệ nảy mầm; duy trì ruộng mạ, lúa gieo sạ luôn đủ ẩm. Tiếp tục chỉ đạo, vận động nông dân liên kết sản xuất các giống lúa: HT1, Thiên ưu 8, TBR225, RVT, Nếp 97,... có quy mô diện tích liền vùng từ 10 ha trở lên, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch bệnh trên đàn lợn, gia cầm trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như những ngày vừa qua, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn, gia cầm; rà soát, loại thải, giảm đàn lợn nái kém chất lượng để giảm áp lực tăng tổng đàn, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi đợt 1 và phòng, chống bệnh dại năm 2017...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo cung cấp đủ nước phục vụ cho làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa. Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.