Báo cáo tiến độ kỳ 15/7/2017
14:24' 26/7/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo gieo cấy lúa, trồng rau màu vụ mùa; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, rau màu. Quản lý, chăm sóc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ mùa:

- Diện tích lúa đã gieo cấy 30.692,7 ha, đạt 99% KH, trong đó: Diện tích lúa lai 13.677,7 ha, lúa chất lượng cao 8.875,4 ha, chiếm 28,9% diện tích; diện tích áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) 10.983,7 ha, diện tích gieo thẳng 2.535,3 ha. Một số huyện đã gieo cấy đạt và vượt kế hoạch: TX. Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Tân Sơn; các huyện không đạt kế hoạch: Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy.

- Cây màu đã trồng: Ngô 3.589,3 ha, rau các loại 2.488,5 ha, lạc 559,6 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ mùa so với cùng kỳ năm 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Lúa đã cấy

Ha

30.570,6

30.692,7

100,4

122,1

 

TĐ: Lúa lai

Ha

14.288

13.677,7

95,7

-610,3

2

Gieo trồng cây màu

 

 

 

 

 

 

 - Ngô

Ha

3.272,1

3.589,3

109,7

317,2

 

 - Lạc

Ha

466,6

559,6

119,9

93,0

 

 - Rau

Ha

2.365

2.488,5

105,2

123,5

  

2. Tình hình khác:

- Trong kỳ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 từ đêm ngày 16/7 đến ngày 17/7 các khu vực trong tỉnh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông làm 213,7 ha lúa bị ngập úng.

- Tình hình sâu bệnh hại lúa: Các đối tượng ốc bươu vàng, bệnh sinh lý phát sinh gây hại nhẹ đến trung bình; sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ, bướm sâu cuốn lá nhỏ đang ra rộ, di chuyển và đẻ trứng trên các trà lúa (các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Tam Nông, TP. Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Yên Lập); chuột phát sinh và gây hại cục bộ tại huyện Lâm Thao; ngoài ra, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại... gây hại rải rác.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chăm sóc tốt diện tích lúa đã gieo cấy và cây màu đã trồng: Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tiến hành bón phân thúc đợt 2 đối với diện tích lúa bắt đầu phân hóa đòng (lúa có cứt gián) với lượng 8 - 10 kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 2 - 3 kg đạm urê + 3 - 4 kg kali clorua/sào; với những diện tích lúa thời kỳ đẻ nhánh sinh trưởng kém cần bón bổ sung ngay với lượng 1- 2 kg đạm urê + 2 kg kali clorua/sào kết hợp làm cỏ, sục bùn; phun bổ sung 1 lượt phân bón qua lá. Chủ động các phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại: Bệnh sinh lý, ốc bươu vàng, sâu đục thân, rầy các loại,... đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ.
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn, gia cầm, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh... Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai cho đàn vật nuôi và thủy sản.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Biểu đính kèm