Báo cáo tiến độ kỳ 25/7/2017
9:32' 28/7/2017

Trong kỳ, các địa phương cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa và trồng cây rau màu vụ mùa; tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, rau màu. Quản lý, chăm sóc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ mùa:

- Diện tích lúa đã gieo cấy 30.726,4 ha, đạt 99,1% KH, trong đó: Diện tích lúa lai 13.677,7 ha, lúa chất lượng cao 8.978,3 ha; diện tích áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) 10.985,7 ha, diện tích gieo thẳng 2.535,3 ha. Một số huyện đã gieo cấy đạt và vượt kế hoạch: TX. Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Tân Sơn; các huyện không đạt kế hoạch: Phù Ninh, Việt Trì, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy.

- Cây màu đã trồng: Ngô 3.730,9 ha, trong đó diện tích ngô trỗ cờ, phun râu 635 ha (Đoan Hùng, Thanh Thủy); rau các loại 2.959,7 ha; lạc 615 ha.


Biểu: Tình hình sản xuất vụ mùa so với cùng kỳ năm 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Lúa đã cấy

Ha

31.370,7

30.726,4

97,9

-644,3

 

TĐ: Lúa lai

Ha

14.762,4

13.677,7

92,7

-1.085

 

       Lúa CLC

Ha

7.269

8.978,3

123,5

1.709,3

2

Gieo trồng cây màu

 

 

 

 

 

 

 - Ngô

Ha

3.756,8

3.730,9

99,3

-25,9

 

 - Lạc

Ha

693,9

615

88,6

-78,9

 

 - Rau

Ha

2.736,9

2.959,7

108,1

222,8

 

 - Khoai lang

Ha

138,4

91,4

66,0

-47,0

 

 

2. Tình hình khác:

- Tình hình sâu bệnh hại lúa: Các đối tượng bệnh sinh lý, chuột phát sinh gây hại nhẹ đến trung bình; ngoài ra, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy các loại... gây hại rải rác trên các trà lúa.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chăm sóc tốt diện tích lúa đã gieo cấy và cây màu đã trồng: Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tiến hành bón phân thúc đợt 2 đối với diện tích lúa bắt đầu phân hóa đòng (lúa có cứt gián) với lượng 8 - 10 kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 2 - 3 kg đạm urê + 3 - 4 kg kali clorua/sào. Chủ động các phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại: Bệnh sinh lý, sâu cuốn lá, chuột, bệnh khô vằn,...

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn, gia cầm, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh... đồng thời cảnh báo người chăn nuôi thận trọng với các thông tin không chính thống liên quan đến xuất thịt lợn qua đường tiểu ngạch và trong việc đầu tư tăng đàn, tránh tư tưởng nóng vội, tái đàn ồ ạt...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.