Báo cáo tiến độ kỳ 25/8/2017
16:20' 1/9/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, rau màu. Quản lý, chăm sóc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ mùa:

- Diện tích lúa đã gieo cấy 30.804 ha, đạt 99,4% KH, trong đó: Diện tích lúa lai 13.137,7 ha, lúa chất lượng cao 9.596,4 ha; diện tích áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) 11.600,7 ha, diện tích gieo thẳng 2.935,3 ha; diện tích lúa trỗ bông 16.924,3 ha.

- Cây màu đã trồng: Ngô 4.213 ha, trong đó diện tích ngô trỗ cờ, phun râu 3.828 ha; rau các loại 3.156,5 ha; lạc 806,2 ha; khoai lang 291,7 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ mùa so với cùng kỳ năm 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Lúa đã cấy

Ha

31.511,1

30.804

97,8

-707,3

 

TĐ: Lúa lai

Ha

14.780,6

13.137,7

88,9

-1.643

 

       Lúa CLC

Ha

7.561,2

9.596,4

126,9

2.035,2

 

      Lúa trỗ

Ha

10.720,2

16.924,3

157,9

6.204,1

2

Gieo trồng cây màu

 

 

 

 

 

 

 - Ngô

Ha

4.090,3

4.213,2

103,0

122,9

 

TĐ: Ngô trỗ cờ

 

2.922,0

3.828,1

131,0

906,1

 

 - Lạc

Ha

780

806,2

103,4

26,2

 

 - Rau

Ha

3.205,9

3.156,5

98,5

-49,4

 

 - Khoai lang

Ha

216,5

291,7

134,7

75,2

 

 

2. Tình hình khác:

- Tình hình sâu bệnh hại lúa: Trong kỳ, một số đối tượng sâu bệnh gây nhẹ đến trung bình trên các trà lúa như: Bệnh khô vằn (diện tích nhiễm 5.659,2 ha, diện tích đã phun phòng trừ 1.908,5 ha), sâu cuốn lá nhỏ phát dục chủ yếu tuổi 3,4,5 (diện tích nhiễm 2.740,6 ha, diện tích đã phun trừ 1.456 ha), rầy các loại (diện tích nhiễm 1.398,4 ha, diện tích đã phun trừ 173,9 ha), bệnh bạc lá (diện tích nhiễm 906,2 ha, diện tích đã phun phòng trừ 312,5 ha), đốm sọc vi khuẩn (diện tích nhiễm 114,4 ha). Ngoài ra, chuột, bọ xít dài, bệnh sinh lý,... gậy hại nhẹ.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tập trung phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại lúa mùa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất; đặc biệt lưu ý các đối tượng: rầy các loại, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn,.... Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa, đặc biệt là giai đoạn lúa trỗ bông. Chủ động các phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn, gia cầm, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh... đồng thời cảnh báo người chăn nuôi thận trọng với các thông tin không chính thống liên quan đến xuất thịt lợn qua đường tiểu ngạch và trong việc đầu tư tăng đàn, tránh tư tưởng nóng vội, tái đàn ồ ạt...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.