Báo cáo tiến độ kỳ 05/9/2017
10:9' 24/10/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, rau màu. Quản lý, chăm sóc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ mùa:

- Diện tích lúa đã gieo cấy 30.804 ha, đạt 99,4% KH, trong đó: Diện tích lúa lai 13.137,7 ha, lúa chất lượng cao 9.596,4 ha; diện tích áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) 11.600,7 ha, diện tích gieo thẳng 2.935,3 ha; diện tích lúa trỗ bông 27.507,3 ha.

- Cây màu đã trồng: Ngô 4.230 ha, trong đó diện tích ngô trỗ cờ, phun râu 4.126 ha; rau các loại 3.205,5 ha; lạc 806,2 ha; khoai lang 291,7 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ mùa so với cùng kỳ năm 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Lúa đã cấy

Ha

31.511,1

30.804

97,8

-707,3

 

TĐ: Lúa lai

Ha

14.780,6

13.137,7

88,9

-1.643

 

       Lúa CLC

Ha

7.561,2

9.596,4

126,9

2.035,2

 

      Lúa trỗ

Ha

27.466,3

27.507,3

100,1

41

2

Gieo trồng cây màu

 

 

 

 

 

 

 - Ngô

Ha

4.090,3

4.230

103,4

139,7

 

TĐ: Ngô trỗ cờ

 

2.922,0

4.126

141

1204

 

 - Lạc

Ha

780

806,2

103,4

26,2

 

 - Rau

Ha

3.205,9

3.205,5

100

 

 

 - Khoai lang

Ha

216,5

291,7

134,7

75,2

 

 

2. Tình hình khác:

- Tình hình sâu bệnh hại lúa: Trong kỳ, một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên các trà lúa như: Bệnh khô vằn (diện tích nhiễm 5.933,5 ha, diện tích đã phun phòng trừ 2.101,6 ha); bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn (diện tích nhiễm 1.178,6 ha, diện tích đã phun phòng trừ 333,6 ha); rầy các loại (diện tích nhiễm 1.202,9 ha, diện tích đã phun trừ 280,1 ha). Ngoài ra, các đối tượng: chuột, sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt,... gây hại rải rác.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất, đặc biệt lưu ý các đối tượng: Sâu đục thân 2 chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy; đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa mùa trung đến khi chắc xanh,  đồng thời chủ động các phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lũ xảy ra.

- Hướng dẫn nông dân chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, máy móc để thu hoạch diện tích lúa mùa và cây màu đã chín; chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá năng suất lúa mùa; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ sản xuất vụ đông.  

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn, gia cầm, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh... đồng thời cảnh báo người chăn nuôi thận trọng với các thông tin không chính thống liên quan đến xuất thịt lợn qua đường tiểu ngạch và trong việc đầu tư tăng đàn, tránh tư tưởng nóng vội, tái đàn ồ ạt...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng./.