Báo cáo tiến độ kỳ 15/12/2016
9:7' 3/1/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ đông; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ chiêm xuân năm 2016-2017; quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị các điều kiện phòng, chống đói, rét, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ đông:

Diện tích ngô đã trồng: 8.297,7 ha, diện tích trổ cờ, phun râu: 8.297,7 ha; rau các loại 5.030,4 ha/4.900 ha KH; khoai lang 910,7 ha; đậu tương 100,1 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ đông so với cùng kỳ năm 2015

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

+,-

1

Ngô

Ha

8.898,7

8.297,7

93,2

-601,0

 

DT trổ cờ, phun râu

Ha

8.898,7

8.297,7

93,2

-601,0

2

Rau các loại

Ha

4.753,8

5.030,4

105,8

276,6

3

Khoai lang

Ha

1.175,0

910,7

77,5

-264,3

4

Đậu tương

Ha

69,2

100,1

144,7

30,9

2. Sản xuất vụ chiêm xuân:

Trong kỳ, một số địa phương đã triển khai sản xuất vụ chiêm xuân, đến nay: ruộng cày 4.853,5 ha; ruộng bừa 1.308,0 ha; thóc giống đã gieo 18,7 tấn.

3. Tình hình khác:

- Thu hoạch sắn: 6.481,5 ha/8.313 ha DT gieo trồng, năng suất 145,6 tạ/ha.

- Tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi nhìn chung ổn định.

 Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Thực hiện thu hoạch sắn và cây trồng vụ đông đối với những diện tích đến kỳ thu hoạch. Chuẩn bị đầy đủ nhu cầu giống, phân bón và các điều kiện để chủ động triển khai sản xuất vụ chiêm xuân 2016-2017; tiến hành làm đất đối với diện tích không trồng cây vụ đông.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ một số cây trồng vụ Chiêm xuân 2016 - 2017 để nhân dân biết và thực hiện.

          - Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Tiếp tục tuyên truyền tới các hộ, các trang trại chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; hướng dẫn nông dân chủ động dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông.

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo chăm sóc vườn giống cây lâu năm (cây ăn quả, cây chè, cây lâm nghiệp) để đảm bảo có cây giống tốt phục vụ trồng bưởi, chè, trồng rừng vụ xuân 2017.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, nạo vét cửa khẩu, hệ thống kênh mương, ngòi tiêu, quản lý tốt nguồn nước hiện có để đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cây trồng vụ đông và chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ chiêm xuân./.

 Biểu đính kèm