Báo cáo tiến độ kỳ 25/12/2016
9:42' 4/1/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ đông; triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2016-2017; Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Thu hoạch vụ đông:

- Ngô: Diện tích thu hoạch 1.555,9 ha (đạt 19% diện tích gieo trồng), năng suất ước đạt 44,7 tạ/ha.

- Cây màu khác: Rau 2.402,5 ha, năng suất ước đạt 136,1 ha; Khoai lang 364,5 ha/910,7 ha, năng suất ước đạt 81 tạ/ha; Đỗ đậu các loại 50 ha/61,1 ha, năng suất ước đạt 10,6 tạ/ha.

 

 2. Sản xuất vụ chiêm xuân:

Trong kỳ, các địa phương triển khai sản xuất vụ chiêm xuân, kết quả đến nay:

- Ruộng cày: 12.395,9 ha                                

- Ruộng bừa: 6.448,9 ha;

- Thóc giống đã gieo: 102,5 tấn, trong đó lúa lai 38,1 tấn.

 

Biểu: Tình hình thu hoạch vụ đông, sản xuất vụ xuân so với cùng kỳ năm 2015

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2015

TH trong kỳ

So sánh

%

 +,-

I

Thu hoạch vụ đông

 

 

 

 

 

1

Ngô

Ha

2.629,0

1.555,9

59,2

-1.073,1

 

năng suất

Ha

45,5

44,7

98,2

-0,8

2

Rau các loại

Ha

3.265,1

2.402,5

73,6

-862,6

 

năng suất

Ha

134,6

136,1

101,1

1,5

II

Sản xuất vụ chiêm xuân

 

 

 

 

 

1

Làm đất

 

 

 

 

 

-

Ruộng cày

Ha

9.293,6

12.395,9

133,4

3.102,3

-

Ruộng bừa

Ha

6.490,7

6.448,9

99,4

-41,8

2

Thóc giống đã gieo

Tấn

70,2

102,5

146,0

32,3

 

TĐ: Lúa lai

Tấn

15,6

38,1

244,2

22,5

3. Tình hình khác:

- Thu hoạch sắn 7.231,7 ha/8.313 ha (cùng kỳ năm 2015 thu hoạch 6.563,4 ha), năng suất ước đạt 147,8 tạ/ha.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Đẩy nhanh tiến độ làm đất; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện gieo mạ đúng khung lịch thời vụ: Đối với trà xuân trung, gieo mạ từ ngày 30/12/2015 - 05/01/2016, sử dụng các giống lúa Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, CT16, J02, ĐS1; tuyệt đối không sử dụng các giống lúa thuần ngắn ngày như HT1, KD18, Thiên ưu 8,… để gieo cấy vào trà này; Đối với trà Xuân muộn, gieo mạ từ ngày 25/1 - 5/2/2017, tuyệt đối không gieo sớm, cấy sớm.

- Hoàn thành thu hoạch sắn và cây trồng vụ đông; lựa chọn, bảo quản hom giống sắn đúng kỹ thuật để làm giống vụ sau. Chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích mạ đã gieo; Rà soát diện tích đất lúa cao hạn, không chủ động nước tưới chuyển sang trồng các cây trồng cạn khác như ngô, đậu tương, lạc, rau màu có hiệu quả kinh tế cao hơn.

          - Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi gia cố chuồng trại, chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Bám sát lịch xả nước từ các hồ chứa để có kế hoạch lấy nước đổ ải và tích trữ nước vào các ao, hồ, đầm đảm bảo dự trữ đủ nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân; phối hợp chặt chẽ công tác chỉ đạo cấp nước với việc chỉ đạo thực hiện cơ cấu trà và thời vụ gieo cấy./.