Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân 2016-2017
9:53' 9/3/2017

Đến ngày 10/2/2017 toàn tỉnh đã gieo cấy 34,67 ngàn ha lúa, đạt 95% KH. Sau khi gieo cấy thời tiết nắng ấm thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển, hiện đang giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo nông dân tập trung hoàn thành gieo cấy lúa và đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây rau màu vụ xuân 2017 theo kế hoạch đề ra.

2. Hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc tốt diện tích lúa đã gieo, cấy ngay từ đầu để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh sớm, tập trung, tăng số dảnh hữu hiệu, cụ thể:

- Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2-3 cm; bón thúc sớm, đủ lượng, cân đối NPK. Với diện tích lúa cấy đã bén rễ hồi xanh chưa bón thúc đợt 1, khẩn trương tiến hành bón phân thúc ngay với lượng 12 kg NPK-S 12.5.10-14  hoặc bón 3 - 4 kg đạm + 2 - 3 kg Kali cho 1 sào, kết hợp làm cỏ sục bùn giúp cho bộ rễ phát triển, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, hạn chế bệnh sinh lý.

- Đối với diện tích lúa gieo thẳng: Khi lúa đạt 2 - 2,5 lá đưa nước láng mặt ruộng và tiến hành tỉa dặm đảm bảo mật độ tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm; bón phân thúc đợt 1 khi lúa đạt 4 - 5 lá với lượng 12 kg NPK 12.5.10-14 hoặc bón 3 - 4 kg đạm urê + 2 - 3 kg kali/sào.

- Đối với diện tích sâu trũng, đất chua cây lúa bị bệnh nghẹt rễ sinh lý: Bón 15 kg vôi bột + 10 - 15 kg supe lân cho 1 sào kết hợp với làm cỏ sục bùn và phun phân bón lá, tuyệt đối không bón phân đạm. Khi lúa có rễ trắng, lá xanh và có thêm lá thì mới tiếp tục chăm sóc bình thường.

 3. Tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ ốc bươu vàng, bọ trĩ, giòi đục nõn, bệnh sinh lý; chuẩn bị cho kế hoạch diệt chuột tập trung vào giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ.

Phòng trồng trọt