Báo cáo tiến độ sản xuất kỳ 15/3/2017
10:58' 24/3/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ Chiêm xuân và gieo trồng cây màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân. Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ Chiêm xuân:

- Diện tích lúa đã cấy: 36.968,2 ha, đạt 101,3% kế hoạch, trong đó diện tích lúa lai 19.291 ha chiếm 52,2% diện tích gieo cấy, diện tích lúa chất lượng cao 9.216,2 ha chiếm 24,9% diện tích gieo cấy; diện tích áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) 13.053,9 ha.

- Cây màu đã trồng: Ngô 5.575,3 ha; Rau các loại 3.594,1 ha; Lạc 3.080,1 ha, khoai lang 317,8 ha; sắn 2.854,1 ha.

Biểu: So sánh tình hình sản xuất so với cùng kỳ năm 2016 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Diện tích lúa đã cấy

Ha

36.774,7

36.968,2

100,53

193,5

 

TĐ: Lúa lai

Ha

19.183,5

19.291

100,56

107,5

2

Ngô

Ha

5.383,7

5.575,3

103,56

191,6

3

Rau các loại

Ha

3.243,2

3.594,1

110,82

350,9

4

Lạc

Ha

3.022,1

3.080,1

101,92

58,0

5

Khoai lang

 

225,1

317,8

141,18

92,7

2. Tình hình khác:

- Thực hiện Kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 685,58 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 1.765,8 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Chuột phát sinh và gây hại mức độ hại nhẹ đến trung bình (tỷ lệ hại phổ biến 1,1 - 4%), cục bộ hại nặng (Lâm Thao); ngoài ra, các đối tượng: Bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, bệnh khô vằn, ruồi đục nõn, rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ,... gây hại nhẹ, rải rác trên các trà lúa Chiêm xuân.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình sản xuất vụ chiêm xuân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến thời tiết, những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để người dân biết và thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, chăm sóc các cây rau màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân 2017 theo kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn nông dân đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích lúa Chiêm xuân đã gieo cấy: Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2 - 3 cm, tuyệt đối không để ruộng lúa bị thiếu nước trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, làm đòng sẽ làm giảm năng suất lúa nghiêm trọng. Đối với diện tích lúa bắt đầu phân hóa đòng: Hướng dẫn nông dân bón phân thúc đợt 2 với lượng 12kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 2-3kg đạm urê + 3-4 kg Kali cho 1 sào. Chỉ đạo, hướng dẫn diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02 - 20/3/2017. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn, chuột, bệnh sinh lý.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt chú trọng đến dịch cúm gia cầm thể độc lực cao; kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi khi mở rộng quy mô đầu lợn, gà cần căn cứ vào tín hiệu của thị trường. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2017, đảm bảo  theo đúng hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, tránh lãng phí hóa chất.

          - Chỉ đạo chuẩn bị con giống thủy sản và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên kiểm tra, tu sửa các bờ vùng, bờ thửa tránh rò rỉ mất nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa./.