Báo cáo tiến độ kỳ 05/5/2017
11:8' 16/5/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chăm sóc lúa và cây trồng vụ Xuân năm 2017. Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán năm 2017.

1. Sản xuất vụ Chiêm xuân:

- Diện tích lúa chiêm xuân 36.980,6 ha, trong đó diện tích lúa trỗ 34.987 ha (đạt 94,6% tổng diện tích). Diện tích thu hoạch 15 ha (Phù Ninh), năng suất ước đạt 58 tạ/ha.

- Ngô đã trồng 5.768,9 ha, trong đó diện tích ngô trỗ cờ, phun râu 5.589,7 ha, diện tích thu hoạch 140 ha (Hạ Hòa, Phù Ninh), năng suất ước đạt 45,6 tạ/ha; Rau các loại đã trồng 4.414,2 ha, diện tích thu hoạch 305 ha (Tân Sơn, Hạ Hòa), năng suất ước đạt 141 tạ/ha; sắn đã trồng 7.000,9 ha ...

Biểu: So sánh tình hình sản xuất so với cùng kỳ năm 2016

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Diện tích lúa đã cấy

Ha

37.091,3

36.980,6

99,7

-110,7

 

 - Diện tích trỗ

Ha

19.848

34.987

176,3

15.139,0

2

Ngô

Ha

5.782,9

5.768,9

99,8

-14,0

 

- DT trỗ cờ, phun râu

Ha

4.147,9

5.589,7

134,8

1.441,8

3

Rau các loại

Ha

4.672,6

4.414,2

94,5

-258,4

4

Lạc

Ha

3.446,5

3.270

94,9

-176,5

5

Khoai lang

Ha

527,2

653,7

124,0

126,5

2. Tình hình khác:

- Thực hiện Kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 888 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 6.482,1 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Rầy các loại đã phát sinh gây hại tại một số huyện, thành, thị, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (xã Kim Đức - Việt Trì, xã Tiên Kiên, Vĩnh Lại, Bản Nguyên - Lâm Thao), diện tích nhiễm 731,1 ha; bệnh khô vằn phát sinh, gây hại ở hầu hết các huyện, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (Thanh Ba, Việt Trì, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Cẩm Khê), diện tích nhiễm 6.815,1 ha; châu chấu tre lưng vàng tiếp tục phát sinh, gây hại tại 4 huyện Đoan Hùng, Tam Nông, Yên Lập, Hạ Hòa, mật độ trung bình 10 - 40 con/m2, cá biệt 700 - 1.000 con/m2 (Đoan Hùng, Tam Nông);  ngoài ra, các đối tượng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đạo ôn, sâu đục thân hai chấm ... gây hại nhẹ, rải rác trên các trà lúa.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc các cây rau màu, cây ăn quả vụ xuân. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung năm 2017 theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín; đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2 - 3 cm cho diện tích lúa đang giai đoạn trỗ bông kết hạt; tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật (lưu ý các đối tượng: Rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn); tiếp tục phòng trừ châu chấu tre lưng vàng. Chủ động các điều kiện chống úng khi có mưa lớn xảy ra.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; dịch bệnh trên đàn lợn trong thời điểm giao mùa, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn; rà soát, loại thải, giảm đàn lợn nái kém chất lượng để giảm áp lực tăng tổng đàn, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi đợt 1 và phòng, chống bệnh dại năm 2017...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Thường xuyên kiểm tra, tu sửa các bờ vùng, bờ thửa tránh rò rỉ mất nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa./.