Báo cáo tiến độ kỳ 15/5/2017
17:14' 23/5/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và cây trồng vụ Chiêm xuân năm 2016 - 2017. Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán năm 2017.

1. Sản xuất vụ Chiêm xuân:

Theo số liệu rà soát, thống kê cuối vụ, kết quả gieo trồng lúa và cây trồng vụ Chiêm xuân năm 2016 - 2017 như sau:

- Tổng diện tích lúa đã gieo cấy 36.998 ha, trong đó diện tích lúa đã trỗ 36.018 ha (đạt 97,4% tổng diện tích gieo cấy). Diện tích thu hoạch 5.410 ha, năng suất ước đạt 59,4 tạ/ha.

- Cây màu đã trồng: Ngô 5.805,7 ha, trong đó diện tích ngô trỗ cờ, phun râu 5.793,6 ha, diện tích thu hoạch 800,4 ha, năng suất ước đạt 48,1 tạ/ha; Rau các loại 4.436,5 ha, diện tích thu hoạch 622 ha, năng suất ước đạt 142,8 tạ/ha; lạc 3.238 ha, khoai lang 648,1 ha, đậu các loại 632,7 ha, sắn 7.667,7 ha.

Biểu: So sánh tình hình sản xuất so với cùng kỳ năm 2016

 

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2016

TH trong kỳ

So sánh

%

+,- 

1

Diện tích lúa đã cấy

Ha

37.108,3

36.998

99,7

-110,3

 

 - Diện tích lúa trỗ

Ha

35.671,5

36.018

100,97

346,5

2

Ngô

Ha

5.719,4

5.805,7

101,51

86,3

 

- DT trỗ cờ, phun râu

Ha

5.475,5

5.793,6

105,8

318,1

3

Rau các loại

Ha

4.510,9

4.436,5

98,35

-74,4

4

Lạc

Ha

3.339,7

3.238

96,95

-101,7

5

Khoai lang

Ha

528,8

648,1

122,56

119,3

2. Tình hình khác:

- Thực hiện Kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 921,3 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 7.842 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Trong kỳ các đối tượng sâu, bệnh hại trên lúa như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ gây hại nặng (Phù Ninh, Thanh Ba, Việt Trì, Đoan Hùng);  ngoài ra, các đối tượng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân hai chấm ... gây hại nhẹ, rải rác trên các trà lúa.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa và cây màu vụ chiêm xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2017:

+ Huy động tối đa lực lượng, máy móc, tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các cây màu vụ chiêm xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" kịp thời giải phóng đất để triển khai sản xuất vụ mùa, nhất là vụ mùa sớm. Tiếp tục kiểm tra phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại trên trà lúa muộn. Chủ động các điều kiện chống úng khi có mưa lớn xảy ra.

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa (giống, phân bón, thủy lợi,...); tập trung chỉ đạo gieo, cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo kế hoạch diện tích trà mùa sớm để thu hoạch kịp trồng cây ngô đông. Hướng dẫn nông dân gặt sát gốc hoặc cắt rạ (hoặc sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý gốc rạ) để đẩy nhanh tiến độ làm đất.

+ Đối với diện tích làm lúa chét: Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt kỹ thuật chăm sóc, gặt lúa để chiều cao gốc rạ khoảng 30 - 35cm; sau khi gặt bón với lượng 15kg NPK-S 12.5.10-14 (hoặc 3 - 4 kg urê + 2 - 3 kg Kali). Chú ý phòng trừ các loại sâu bệnh: Bọ xít, rầy, sâu đục thân,...

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch bệnh trên đàn lợn trong thời điểm giao mùa, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn; rà soát, loại thải, giảm đàn lợn nái kém chất lượng để giảm áp lực tăng tổng đàn, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi đợt 1 và phòng, chống bệnh dại năm 2017...

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.