Báo cáo tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp kỳ 25/01/2018
15:10' 2/2/2018

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo làm đất, gieo mạ và chăm sóc diện tích mạ đã gieo, cấy lúa trà xuân trung; tiếp tục thu hoạch sắn, ngô và các cây màu vụ đông. Quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

1. Thu hoạch vụ đông:

- Ngô 6.578,8 ha (đạt 87,3% diện tích gieo trồng), năng suất ước đạt 47,3 tạ/ha.

- Cây màu khác: Cây rau 4.850,3 ha, năng suất ước đạt 146,9 tạ/ha; khoai lang 250,5 ha, năng suất ước đạt 75 tạ/ha.

2. Sản xuất vụ chiêm xuân:

- Tiến độ làm đất: Diện tích ruộng cày: 28.622 ha; Ruộng bừa: 25.736 ha.

- Thóc giống đã gieo: 963,5 tấn; trong đó: Lượng giống lúa CLC 309,7 tấn (lượng thóc giống J02 là 242,8 tấn); giống lúa lai là 387,1 tấn.

- Diện tích lúa cấy: 3.682,1 ha, trong đó lúa lai 1.695,9 ha, lúa chất lượng cao 1.773,7 ha (giống lúa J02).

Biểu: Tình hình thu hoạch vụ đông, sản xuất vụ xuân so với cùng kỳ

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2017

TH trong kỳ

So sánh

%

 +,-

I

Thu hoạch vụ đông

 

 

 

 

 

1

Ngô

Ha

8.117,4

6.578,8

81,0

-1.538,6

 

năng suất

Tạ/ha

46,4

47,3

102,0

0,9

2

Rau các loại

Ha

4.501,0

4.850,3

107,8

349,3

 

năng suất

Tạ/ha

149,4

146,9

98,3

-2,5

II

Sản xuất vụ xuân

 

 

 

 

 

1

Làm đất

 

 

 

 

 

 

Ruộng cày

Ha

32.460,0

28.622,2

88,2

-3.837,8

 

Ruộng bừa

Ha

30.294,0

25.736,2

85,0

-4.557,8

2

Thóc giống đã gieo

Tấn

1.175,8

963,5

81,9

-212,3

 

TĐ: Lúa lai

Tấn

481,4

387,1

80,4

-94,3

 

TĐ: Lúa CLC

Tấn

231,4

309,7

133,8

78,3

3

Lúa cấy

Ha

11.584,3

3.682,1

31,8

-7.902,2

 

TĐ: Lúa lai

Ha

6.166,0

1.695,9

 

 

 

TĐ: Lúa CLC

Ha

 

1.773,7

 

 

3. Tình hình khác:

- Thu hoạch sắn 7.280 ha/7.668 ha DT gieo trồng, năng suất ước đạt 153 tạ/ha.

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình sản xuất vụ chiêm xuân; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho sản xuất. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến thời tiết, những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để người dân biết và thực hiện.

- Tập trung chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích mạ đã gieo và lúa đã cấy:

+ Đối với diện tích lúa đã cấy: Duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2-3 cm, tuyệt đối không để ruộng bị hạn; không cấy lúa và bón thúc khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 150C.

+ Đối với mạ đã gieo: Duy trì ruộng mạ đủ ẩm; đảm bảo 100% diện tích mạ có che phủ nilon; những ngày thời tiết ấm, hướng dẫn nông dân mở nilon 2 đầu luống mạ để thoát khí độc, buổi chiều tối nhiệt độ xuống thấp cần che nilon lại để giữ ấm cho mạ; trước khi cấy 3 - 4 ngày cần dỡ bỏ toàn bộ nilon để luyện mạ.

- Bám sát lịch xả nước từ các hồ chứa thủy điện: Đợt 2 từ ngày 28/1 đến ngày 4/2/2018 (8 ngày), đợt 3 từ ngày 9/2 đến ngày 14/2/2018 (6 ngày),chủ động triển khai kế hoạch lấy nước, chuẩn bị các điều kiện để lấy tối đa nước vào các khu trũng, ao, hồ, đầm, hệ thống kênh mương đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân; phối hợp chặt chẽ công tác chỉ đạo cấp nước với việc chỉ đạo thực hiện cơ cấu trà và thời vụ gieo cấy.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan (lưu ý bệnh LMLM, cúm gia cầm); đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, thuỷ sản, nhất là đối với các địa phương vùng núi: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập và các xã vùng cao chịu ảnh hưởng khắc nghiệt hơn của thời tiết.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.