Báo cáo tiến độ sản xuất kỳ 05/3/2018
14:29' 4/4/2018

Trong kỳ, các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ chiêm xuân và gieo trồng cây màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân. Quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ chiêm xuân:

- Diện tích lúa đã gieo cấy: 36.693,3 ha, đạt 100,5% KH; trong đó: Diện tích lúa lai 17.799 ha, chiếm 48,5% diện tích gieo cấy, diện tích lúa chất lượng cao 12.750,9 ha (trong đó diện tích cấy giống lúa J02: 4.583,7 ha); diện tích áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) 13.858 ha.

- Gieo trồng cây màu: Ngô đã trồng 4.702,3 ha, rau các loại đã trồng 3.142,1 ha, lạc đã trồng 2.591,2 ha, sắn đã trồng 1.005,5 ha.

Biểu: Tình hình sản xuất vụ chiêm xuân so với cùng kỳ

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2017

TH trong kỳ

So sánh

%

 +,-

1

Diện tích lúa đã cấy

Ha

36.913,8

36.693,3

99,4

-220,5

 

TĐ: - Lúa lai

Ha

19.285

17.799

92,3

-1485,9

 

- Lúa CLC

Ha

9.216,2

12.750,9

138,4

3.534,7

2

Cây ngô

Ha

5.392,2

4.702,3

87,2

-689,9

3

Rau các loại

Ha

3.401,3

3.142,1

92,4

-259,2

4

Lạc

Ha

3.017,9

2.591,2

85,9

-426,7

2. Tình hình khác:

- Thực hiện Kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2018, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 446,243 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 549,4 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Các đối tượng bệnh sinh lý, ốc bươu vàng gây hại nhẹ trên các trà lúa. Ngoài ra, rầy các loại, bọ trĩ, chuột,.. gây hại rải rác.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình sản xuất vụ chiêm xuân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến thời tiết, những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để người dân biết và thực hiện.

- Chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây trồng màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân 2018 theo kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích lúa đã gieo, cấy:

+ Đối với diện tích lúa cấy: Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2 - 3 cm. Với diện tích lúa cấy đã bén rễ hồi xanh chưa bón phân thúc đợt 1, khẩn trương tiến hành bón phân ngay với lượng 12 kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 3 - 4 kg đạm urê + 2 - 3 kg Kali cho 1 sào kết hợp làm cỏ sục bùn tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh sớm, tăng số dảnh hữu hiệu và hạn chế bệnh sinh lý.

+ Đối với diện tích lúa gieo thẳng: Bón phân thúc đợt 1 khi lúa đạt 4 - 5 lá với lượng 12 kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 3 - 4 kg đạm urê + 2 - 3 kg kali/sào.

          -  Chỉ đạo, hướng dẫn diệt chuột tập trung từ ngày 25/02 - 15/3/2018 theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp tại văn bản số 191/SNN-BVTV ngày 07/02/2018. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ chuột, ốc bươu vàng, bệnh sinh lý,...

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan (đặc biệt bệnh LMLM); đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật (lưu ý kiểm dịch chặt chẽ vận chuyển con giống tái đàn sau tết). Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo chuẩn bị con giống thủy sản và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.