Báo cáo tiến độ sản xuất kỳ 25/3/2018
14:32' 4/4/2018

Trong kỳ, các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ chiêm xuân và gieo trồng cây màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân. Quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ chiêm xuân:

- Diện tích lúa đã gieo cấy: 36.894,8 ha, đạt 101% KH; trong đó: Diện tích lúa lai 17.767 ha, chiếm 48,2% diện tích gieo cấy, diện tích lúa chất lượng cao 13.425,2 ha (trong đó diện tích cấy giống lúa J02: 4.600,4 ha).

- Gieo trồng cây màu: Ngô đã trồng 5.568,8 ha, rau các loại đã trồng 4.235,4 ha, lạc đã trồng 2.966,8 ha, sắn đã trồng 3.863,3 ha.

 

Biểu: Tình hình sản xuất vụ chiêm xuân so với cùng kỳ

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2017

TH trong kỳ

So sánh

%

 +,-

1

Diện tích lúa đã cấy

Ha

36.971,2

36.894,8

99,8

-76,4

 

TĐ: - Lúa lai

Ha

19.291

17.767

92,1

-1.523,7

 

- Lúa CLC

Ha

9.216,2

13.425,2

145,7

4.209,0

2

Cây ngô

Ha

5.671,8

5.568,8

98,2

-103,0

3

Rau các loại

Ha

3.838

4.235,4

110,4

397,4

4

Lạc

Ha

3.100,2

2.966,8

95,7

-133,4

2. Tình hình khác:

- Thực hiện Kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2018, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 699,73 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 2.067 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Chuột, bệnh sinh lý gây hại nhẹ đến trung bình; ngoài ra, các đối tượng bọ trĩ, sâu đục thân, ruồi đục nõn, bệnh đạo ôn gây hại nhẹ trên các trà lúa chiêm xuân.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình sản xuất vụ chiêm xuân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến thời tiết, những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để người dân biết và thực hiện.

- Chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, chăm sóc các cây rau màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân 2018 theo kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn nông tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích lúa đã gieo, cấy:

+ Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2-3 cm, tuyệt đối không để ruộng lúa bị thiếu nước giai đoạn đẻ nhánh rộ, làm đòng sẽ làm giảm năng suất lúa nghiệm trọng.

+ Đối với diện tích lúa trà xuân trung bắt đầu phân hóa đòng (lúa cứt gián): Hướng dẫn nông dân bón phân thúc đợt 2 (bón đón đòng) với lượng 12 kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 2 - 3 kg đạm urê + 3 - 4 kg Kaliclorua cho 1 sào.

+ Với những diện tích lúa gieo cấy muộn sinh trưởng kém, đẻ nhánh ít (đạt khoảng 3 - 4 dảnh/khóm) cần bón bổ sung ngay với lượng 2 kg đạm urê + 2 kg kali/sào kết hợp làm cỏ, sục bùn giúp cho bộ rễ phát triển, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng và phun bổ sung phân bón lá.

+ Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả, trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ chuột, bệnh đạo ôn...

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan (đặc biệt bệnh LMLM); đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật (lưu ý kiểm dịch chặt chẽ vận chuyển con giống tái đàn sau tết). Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo chuẩn bị con giống thủy sản và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.