Báo cáo tiến độ sản xuất kỳ 05/4/2018
16:59' 16/4/2018

Trong kỳ, các địa phương tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân và gieo trồng cây màu, cây ăn quả, trồng rừng vụ xuân. Quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

1. Sản xuất vụ chiêm xuân:

- Diện tích lúa đã gieo cấy: 36.912,8 ha, đạt 101% KH; trong đó: Diện tích lúa lai 17.767 ha, chiếm 48,1% diện tích gieo cấy, diện tích lúa chất lượng cao 13.425,2 ha (trong đó diện tích cấy giống lúa J02: 4.640,4 ha).

- Gieo trồng cây màu: Ngô đã trồng 5.708,3 ha, trong đó, diện tích ngô trỗ cờ, phun râu 732 ha; rau các loại đã trồng 4.402,9 ha; lạc đã trồng 2.998,6 ha, sắn đã trồng 5.105,2 ha.

 

Biểu: Tình hình sản xuất vụ chiêm xuân so với cùng kỳ

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH cùng kỳ 2017

TH trong kỳ

So sánh

%

 +,-

1

Diện tích lúa đã cấy

Ha

36.971,2

36.912,8

99,8

-58,4

 

TĐ: - Lúa lai

Ha

19.291

17.767

92,1

-1.523,7

 

- Lúa CLC

Ha

9.216,2

13.425,2

145,7

4.209,0

2

Cây ngô

Ha

5.746,1

5.708,3

99,3

-37,8

3

Rau các loại

Ha

4.036,4

4.402,9

109,1

366,5

4

Lạc

Ha

3.116,2

2.998,6

96,2

-117,6

 

2. Tình hình khác:

- Thực hiện Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2018, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 726,26 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 3.224,7 ha.

- Tình hình sâu bệnh hại: Các đối tượng bệnh sinh lý, bệnh khô vằn, chuột gây hại nhẹ trên các trà lúa. Ngoài ra, rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ... gây hại rải rác.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tình hình sản xuất vụ chiêm xuân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến thời tiết, những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để người dân biết và thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc các cây rau màu, cây ăn quả vụ xuân. Đẩy nhanh tiến độ trồng sắn, đảm bảo xong trước ngày 10/4. Tiếp tục thực hiện đảm bảo Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2018.

- Hướng dẫn nông tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích lúa đã gieo, cấy:  Đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng lúa từ 2-3 cm, tuyệt đối không để ruộng lúa bị thiếu nước. Hướng dẫn nông dân bón phân thúc đợt 2 (bón đón đòng) đối với diện tích lúa bắt đầu phân hóa đòng (lúa cứt gián) với lượng 12 kg NPK-S 12.5.10-14 hoặc bón 2 - 3 kg đạm urê + 3 - 4 kg Kaliclorua cho 1 sào. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả, trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy các loại...

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan (đặc biệt bệnh LMLM, cúm gia cầm); đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật (lưu ý kiểm dịch chặt chẽ vận chuyển con giống tái đàn). Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêm phòng vắc xin đàn vật nuôi.

- Chỉ đạo chuẩn bị con giống thủy sản và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.