Công việc nhà nông Tháng 1/2016
8:34' 26/1/2016

1, Trồng trọt:

- Khẩn trương thu hoạch cây vụ đông đã đến thời kỳ thu hoạch (ngô, đậu, rau...); Vệ sinh đồng ruộng, làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân 2016.

- Chủ động lấy nước lên ruộng theo đúng kế hoạch sả của các hồ thủy điện; Tích trữ nước vào các khu trũng, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2015 – 2016... Cụ thể:

+ Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 21/1/2016 đến 24 giờ ngày 26/1/2016 (6 ngày).

+ Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 03/2/2016 đến 24 giờ ngày 06/2/2016 (4 ngày).

+ Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 16/2/2016 đến 24 giờ ngày 23/2/2016 (8 ngày).

- Chăm sóc, quản lý tốt diện tích mạ xuân trung; Làm đất, chuẩn bị đất, ngâm ủ, gieo mạ xuân muộn đúng theo hướng dẫn t1/2 - 7/2; Áp dụng mạ che phủ nilon 100%; Cấy mạ non khi được 2 - 2,5 lá; Gieo thẳng 5-15/2.

- Triển khai quyết liệt, có hiệu quả kế hoạch đánh chuột đợt 1 năm 2016 từ ngày 10/01/2016 đến 30/01/2016.

- Chuẩn bị đất trồng các cây rau màu vụ xuân: N, Nhóm đậu đỗ (lạc, đỗ xanh, đỗ tương…); Kiểm tra, bảo quản tốt giống sắn.

- Tiếp tục thu hoạch bưởi Diễn; Triển khai các biện pháp kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, vệ sinh vườn bưởi sau thu hoạch, chăm sóc, bón phân, kích thích ra hoa.... cho bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn.

- Chuẩn bị đất trồng cây ăn quả; Đốn chè.

2, Lâm nghiệp:

- Công tác vườn ươm: Tưới đủ ẩm, bón phân, phòng chống rét cho cây con.

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý, bảo vệ và PCCCR.

- Khai thác rừng trồng nguyên liệu: Keo, bạch đàn, bồ đề và tre, luồng.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tết trồng cây năm 2016.

3, Chăn nuôi:

- Chống rét cho vật nuôi: Che chắn, giữ ấm chuồng nuôi, bổ sung dinh dưỡng, thức ăn tinh, giàu đạm cho gia súc, gia cầm. Không chăn thả và bắt  trâu, bò làm việc trong những ngày mưa rét, nhiệt độ < 150C.

- Tăng cường công tác kiểm tra dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường dịp cuối năm.

- Phòng bệnh đường hô hấp cho gia cầm; Bệnh cước chân trâu, bò; Bệnh lở mồm long móng; Bệnh cúm gia cầm.

- Tận dụng thân cây ngô, rau màu vụ đông để làm thức ăn thô xanh, thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi.

4, Thủy sản:

- Phòng chống rét cho cá; Nuôi cá giống qua đông; Thu hoạch cá thịt; Thu hoạch cá đồng 1 vụ để phục vụ gieo cấy lúa Chiêm xuân chân đất 1 vụ.

- Nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ các loại: Giai đoạn này giảm lượng thức ăn tinh, tăng thức ăn xanh như cỏ, rau, thóc mầm.

- Chăm sóc, phòng bệnh (nấm thủy my), tẩy trùng ao nuôi.