Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở sơ, chế biến chè
15:4' 23/7/2014
(Báo Phú Thọ) Theo kết quả kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, tại một số địa phương, nhất là các huyện vùng trọng điểm chè như: Thanh Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng… có nhiều hộ sơ chế, chế biến chè xanh phẩm cấp thấp quy mô nhỏ lẻ, (công suất khoảng 500 kg chè búp tươi/ngày) đã không tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình sơ, chế biến. Nơi sản xuất chủ yếu ở các lều lán tạm không đảm bảo vệ sinh; thiết bị sao sấy bị gỉ; chè sau khi vò đem phơi nắng trực tiếp trên sân, gần đường đi của người, gia súc, gia cầm ảnh hưởng bụi đất... nên chè thành phẩm sản xuất ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bị lây nhiễm chéo bởi các kim loại nặng, vi sinh vật. Để chấm dứt các hoạt động vi phạm ATTP trong sơ chế, chế biến, hướng tới sản xuất chè chất lượng đảm bảo ATTP, xây dựng thương hiệu chè xanh Phú Thọ; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị tập trung quyết liệt thực hiện một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các quy trình kỹ thuật  sơ, chế biến chè đảm bảo an toàn thực phẩm. Thường xuyên thông tin trên hệ thống truyền thanh để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, làm thay đổi phương thức sản xuất của các cơ sở sơ chế, chế biến chè. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thị trấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, các quy định bắt buộc trong quá trình sơ chế, chế biến. Tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở sơ, chế biến chè quy mô nhỏ lẻ để quản lý. Tổ chức ký cam kết, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm cam kết theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở chế biến chè trên địa bàn; thành lập đoàn thanh, kiểm tra phối hợp với các huyện, thành, thị kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở, hộ gia đình, lấy mẫu chè phân tích, kiểm nghiệm để ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động  sản xuất chè mất ATTP trên địa bàn tỉnh. Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình thuộc các Làng nghề chế biến chè, các thành viên Câu lạc bộ Sinh kế cộng đồng sản xuất, chế biến chè tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình sơ chế, chế biến.