Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01/08/2017
10:47' 15/8/2017


A - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  21
¸ 31/07/2017

                   I.  Khí tượng

Tuần qua có 01 cơn bão (cơn bão số 4) được hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ ngày 22 đến ngày 25/7. Tuy nhiên do bão đổ bộ vào khu vực các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị nên khu vực tỉnh Phú Thọ ít bị ảnh hưởng, chỉ có mưa rào nhẹ rải rác trong ngày 25, 26/7.

Trong tuần đã xảy ra 01 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 27 đến ngày 31/7 với nhiệt độ cao nhất các nơi phổ biến từ 35-37oC, có nơi trên 38oC (Việt Trì 38,8oC). Riêng hai ngày đầu tuần (21, 22/7) do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết các nơi trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

 Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 76 - 85mm, thấp hơn TBNN từ 35 -40mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 129 - 135mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 29,1 - 30,10C, cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 0,7 - 1,5oC.

Nhiệt độ cao nhất 38,8oC; Nhiệt độ thấp nhất 240C.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi phổ biến từ 79 - 80%, xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Số giờ nắng các nơi phổ biến từ 75 - 88giờ,  cao hơn TBNN từ 14 - 27 giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 28 - 34mm, xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thuỷ văn

Mực nước trên các sông trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ nhỏ vào thời kỳ đầu tuần, thời kỳ giữa và cuối tuần biến đổi chậm và dao động xuống dần. Biên độ dao động mực nước tuần trên các sông từ 0,95 – 4,24m. Mực nước trung bình tuần trên sông Bứa và sông Thao xấp xỉ TBNN, trên sông Lô thấp hơn TBNN từ 2,00 – 3,75m.

Đặc trưng mực nước tuần 3 tháng 07/2017

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

2024

2089-21

1994-31

Thao

Phú Thọ

1623

1745-23

1499-31

Vụ Quang

1190

1348-24

940-31

Việt Trì

1089

1267-23

843-31B - DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ NGÀY  01
¸ 10/08/2017

         I. Khí tượng

Thời kỳ đầu (01-03): Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời kỳ giữa và cuối (04-10): Ba ngày đầu mây thay đổi đến nhiều  mây, có mưa rào và dông rải rác, có ngày có mưa to và dông; trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh; Những ngày còn lại mây thay đổi, có ngày có mưa rào và dông, ngày nắng. Từ ngày 8/8 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trên khu vực tỉnh.      Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  70 - 120mm, có nơi trên 150mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  28,5 - 29,50C.

Nhiệt độ cao nhất  35 - 370C, thấp nhất từ  24 - 260C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  50 - 60giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 25 - 30mm.  

          II. Thuỷ văn

          Mực nước trên sông Thao biến đổi chậm vào thời kỳ đầu tuần, dao động lên vào thời kỳ giữa và thời kỳ cuối tuần. Trên sông Lô dao động theo điều tiết của các hồ chứa. Mực nước trung bình tuần trên sông Thao khả năng ở mức xấp xỉ TBNN, trên sông Lô thấp hơn TBNN so cùng thời kỳ.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1500

1600

1450

Vụ Quang

950

1050

850

Việt Trì

850

950

760