Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11/9/2017
10:19' 24/10/2017


A - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  01
¸ 10/09/2017

                   I.  Khí tượng

Tuần qua có 02 cơn bão (cơn bão số 8 và số 9) hoạt động trên Biển Đông. Tuy nhiên cả 2 cơn bão này đều đổ bộ vào Trung Quốc và không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực tỉnh Phú Thọ.

          Trong tuần các nơi chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, có ngày bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phía bắc nên thời tiết có mưa rào và dông rải rác trong các ngày 01, 04, 05, 07, 10; những ngày còn lại phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 30 - 50mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 30 - 80mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  28,0 - 29,0oC, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,5 - 1,5oC. Nhiệt độ cao nhất 34 - 35oC; Thấp nhất 23,5 - 24,5oC.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi phổ biến từ  84 - 90%, xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 35 - 40giờ, thấp hơn TBNN từ 20 - 25giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 15 - 18mm, thấp hơn TBNN từ 6 - 9mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thuỷ văn

            Trong tuần mực nước trên sông Thao biến đổi chậm và có xu thế xuống vào đầu và giữa tuần, cuối tuần mực nước có dao động nhẹ. Trên sông Lô đầu và giữa tuần mực nước dao động theo điều tiết của các hồ chứa, cuối tuần mực nước có dao động nhẹ. Biên độ mực nước trên các sông dao động từ 0,54 - 2,38m. Mực nước trung bình tuần trên các sông ở mức thấp hơn TBNN từ 0,26-2,45m và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 0,71-4,18m, riêng trên sông Bứa ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Đặc trưng mực nước tuần 1 tháng 9/2017

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

2020

2058-05

2004-10

Thao

Phú Thọ

1619

1671-09

1543-07

Vụ Quang

1244

1352-10

1154-03

Việt Trì

1061

1219-10

981-03

B - DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ NGÀY  11 ¸ 20/09/2017

          I. Khí tượng

Thời kỳ đầu (11-13): Nhiều mây, Có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 11 có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, trưa chiều có ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời kỳ giữa và cuối (14-20): Nhiều mây đến mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và đêm ngày 15, ngày 16 có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2.

          Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  50 - 100mm, có nơi cao hơn.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  27,5 - 28,5oC.

Nhiệt độ cao nhất  33 - 35oC, thấp nhất từ  23 - 25oC.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 88%.     

Tổng số giờ nắng các nơi từ  40 - 50giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 20 - 30mm.  

          II. Thuỷ văn

          Mực nước trên sông Thao biến đổi chậm vào thời kỳ đầu và giữa tuần, dao động nhẹ vào thời kỳ cuối tuần. Trên sông Lô mực nước dao động kết hợp ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa. 

Mực nước trung bình tuần trên các sông khả năng ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1620

1700

1580

Vụ Quang

1250

1450

1150

Việt Trì

1150

1300

1050