Thông báo khí tượng thủy văn tháng 01/2018
16:47' 18/1/2018

A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 12 NĂM 2017

             I/ Khí tượng

Trong tháng cac nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 05 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường vào các ngày 8, 14, 24, 27 và 30/12. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao nên trong 02 ngày 27, 28/12 ở các nơi trong tỉnh đã xảy ra mưa vừa diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.

Trong tháng xảy ra 01 đợt rét đậm từ ngày 18-21/12 với nhiệt độ thấp nhất là 5,3oC tại Minh Đài (20/12).

Lượng mưa tháng các nơi phổ biến từ 50 - 100mm, cao hơn TBNN từ 30 - 80mm và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 5 - 90mm.

Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến từ 16,6 - 17,4oC, ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 1,1 - 3,20C.

Nhiệt độ cao nhất 26,2oC. Nhiệt độ thấp nhất 5,3oC.

Độ ẩm tương đối các nơi từ 80 - 85%, xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi từ 74 - 83 giờ, thấp hơn TBNN và thấp hơn cao hơn cùng kỳ năm trước từ 24 - 76giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 44 - 47mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 21 - 43mm.

          II/ Thuỷ văn

Trong tháng nhìn chung mực nước trên các sông trong tỉnh thời kỳ đầu và giữa tháng  biến đổi chậm, thời kỳ cuối tháng dao động lên. Trên sông Lô dao động ảnh hưởng kết hợp theo sự điều tiết của các hồ chứa. Biên độ dao động mực nước tháng từ 0,54 - 2,15 m.

Mực nước trung bình tháng tại Thanh Sơn xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm 2016. Mực nước trung bình tháng trên sông Thao và sông Lô thấp hơn TBNN từ 0,80 - 5,76 m nhưng xấp xỉ so cùng kỳ năm 2016.

Đặc trưng mực nước tháng 12/2017

 

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Bứa

Thanh Sơn

1993

2038-28

1984-26

Thao

Phú Thọ

1330

1375-30

1302-27

Vụ Quang

606

715-29

550-18

Việt Trì

491

592-29

421-19

         B/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 01/2018

          I/ Khí tượng

Trong tháng 01/2018, không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất, nhiều khả năng xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài, tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng nên chủ động phòng chống rét cho người và gia súc, gia cầm. Trong tháng trên khu vực tỉnh có khả năng chịu ảnh hưởng của 4 - 5 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường.

Lượng mưa tháng phổ biến từ 30 - 50mm, cao hơn TBNN từ 10 - 20mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 15 - 160C, ở mức xấp xỉ dưới TBNN từ 0,5-1oC.

Nhiệt độ cao nhất 24 - 260C, nhiệt độ thấp nhất 7 - 90C, có nơi thấp hơn.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi từ 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ 40 - 50 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 30 - 40mm.

II- Thuỷ văn

Mực nước trên các sông trong tỉnh biến đổi chậm vào thời kỳ đầu và giữa tháng, thời kỳ giữa tháng dao động lên. Trên sông Lô dao động ảnh hưởng kết hợp theo sự  điều tiết của các hồ chứa.

Mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số nhận định

Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Thao

Phú Thọ

1340

1400

1300

Vụ Quang

660

750

580

Việt Trì

490

600

450