Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01/01/2018
16:51' 18/1/2018


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  21 - 31/12/2017

                      I/ Khí tượng:

          Tuần qua thời tiết các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 03 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường vào các ngày 24, 27 và 30/12. Trong đó đợt không khí lạnh ngày 27/12 về kết hợp với hội tụ rãnh gió tây trên 5000m đã gây ra một đợt mưa vừa diện rộng vào 02 ngày 27, 28/12 trong khu vực tỉnh.

Thời tiết các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khô nên những ngày đầu tuần phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng 2 ngày 27, 28 có mưa vừa. Trời rét.

          Lượng mưa các nơi phổ biến từ 40 - 70mm; cao hơn TBNN từ 30-60mm và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 39 - 70mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 16,1 - 16,7oC, xấp xỉ dưới TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 3,8 - 4oC.

 Nhiệt độ cao nhất: 24,4oC ; Nhiệt độ thấp nhất: 8,3oC (Minh Đài).

Độ ẩm tương đối trung bình phổ biến từ 79 - 83%, xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 21 - 25 giờ, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 12 - 29 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến 16mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 7 - 19mm.

          II/ Thuỷ văn

Trong tuần nhìn chung mực nước trên các sông trong tỉnh thời kỳ đầu và giữa tuần biến đổi chậm, thời kỳ cuối tuần dao động lên.Trên sông Lô dao động kết hợp ảnh hưởng sự  điều tiết của các hồ chứa. Biên độ dao động mực nước tuần từ 0,54 - 1,65 m.

Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm 2016. Mực nước trung bình tuần trên sông Thao và sông Lô thấp hơn TBNN từ 0,74 – 5,48m nhưng xấp xỉ năm 2016 so cùng thời kỳ.

Đặc trưng mực nước tuần 3 tháng 12/2017

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1993

2038-28

1984-26

Thao

Phú Thọ

1326

1362-30

1302-27

Vụ Quang

619

715-29

550-24

Việt Trì

522

592-29

453-21

 

B. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG  THUỶ VĂN TỪ  NGÀY  01 - 10/01/2018

          I/ Khí tượng:

Khoảng hai, ba ngày cuối tuần không khí lạnh có khả năng hoạt động trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết các nơi trong tỉnh.

Thời kỳ đầu (1 - 3): Nhiều mây. Hai ngày đầu không mưa, ngày cuối có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Thời kỳ giữa (4 - 7): Nhiều mây. Có ngày có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ.  Đêm và sáng trời rét.

Thời kỳ cuối (8 - 10): Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 10 - 20mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 16,5 - 17,50C.

Nhiệt độ cao nhất 23 - 250C, thấp nhất từ 12 - 140C, có nơi thấp hơn.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 85%. 

Tổng số giờ nắng các nơi từ  15 - 25 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 10 - 20mm.  

          II/ Thuỷ văn

Mực nước trên các sông trong tỉnh biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô dao động ảnh hưởng kết hợp sự điều tiết của các hồ chứa.

Mực nước trung bình tuần trên các sông thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1330

1360

1300

Vụ Quang

650

700

600

Việt Trì

480

550

450