Tuấn báo khí tượng thủy văn ra ngày 11/01/2018
10:31' 22/1/2018


    A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  01 - 10/01/2018 

                          I/ Khí tượng

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vào ngày 08/01. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và liên tục được bổ sung các ngày sau đó nên trong tỉnh đã xảy ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng từ ngày 8/01 và vẫn đang tiếp tục kéo dài sang tuần sau.

Những ngày đầu tuần trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, biến tính sau được tăng cường mạnh vào 03 ngày cuối tuần kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao nên thời tiết các nơi phổ biến nhiều mây có mưa và mưa nhỏ. Trời rét, riêng 02 ngày cuối tuần rét đậm, rét hại.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 12 - 18mm, xấp xỉ TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 5 - 10mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 17,5 - 18oC, ở mức cao hơn TBNN  từ 1,4 - 1,6oC và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 2,8 - 3oC.

Nhiệt độ cao nhất: 23,5oC; Nhiệt độ thấp nhất: 9,2oC.

Độ ẩm tương đối trung bình từ 89 - 92%,  xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến dưới 1giờ, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 14 - 23 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 6 - 8mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 5 - 10mm.

II- Thuỷ văn

          Trong tuần nhìn chung mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn biến đổi chậm. Trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm trong thời kỳ đầu và giữa tuần, dao động nhỏ vào cuối tuần. Mực nước trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Biên độ dao động mực nước tuần trên các sông từ 0,10 - 1,00m.

Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn, Phú Thọ  xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Tại Vụ Quang, Việt Trì thấp hơn TBNN từ 2,80 - 6,00m và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 0,42 - 0,83m.

Đặc trưng mực nước tuần 1 tháng 01/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1991

1998-1

1988-4

Thao

Phú Thọ

1346

1456-10

1306-4

Vụ Quang

579

650-1

550-2

Việt Trì

464

503-10

426-8


B/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ NGÀY  11 - 20/1/2018

         
    
I/ Khí tượng

Những ngày đầu tuần không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung, sau suy yếu; đến khoảng một hai ngày cuối tuần không khí lạnh lệch đông có khả năng tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến khu vực tỉnh.

Thời kỳ đầu (11 - 13): Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

          Thời kỳ giữa (14 - 17): Nhiều mây, phổ biến không mưa, riêng ngày 14, 16 có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có ngày rét đậm.

          Thời kỳ cuối (18-20): Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2. Trời rét.

          Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 5 - 15mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 15,5 - 16,5oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25oC;  Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12oC, có nơi thấp hơn.

Độ ẩm tương đối trung bình từ 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ 15 - 25 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 15 - 20 mm.  

         

II- Thuỷ văn

          Trên sông Thao tại Phú Thọ mực nước biến đổi chậm.

          Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ chứa, cuối tuần xuất hiện một đợt lũ do các hồ xả nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân đợt 1.

Mực nước trung bình tuần trên các sông ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1350

1450

1310

Vụ Quang

680

850

570

Việt Trì

600

750

500