Tuấn báo khí tượng thủy văn ra ngày 10/02/2018
9:5' 6/2/2018


      A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  21 - 31/01/2018

                    I/ Khí tượng:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh vào ngày 26 và 01 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vào ngày 28 gây ra 01 dợt rét đậm, rét hại từ ngày 29-31/01 và vẫn kéo dài sang những ngày đầu tháng 02/2018 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-90C.

Thời tiết trong tuần chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, 04 ngày cuối tuần chịu ảnh hưởng kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; những ngày còn lại phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng.

          Lượng mưa các nơi phổ biến từ 5-10mm, xấp xỉ dưới TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 5-7mm.

Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến từ 17,9 - 18,30C, cao hơn TBNN từ 1,7 - 2,0OC và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ  0,8 - 1,00C.

 Nhiệt độ cao nhất: 27,5 - 28,00C ; Nhiệt độ thấp nhất: 8 - 90C.

Độ ẩm tương đối trung bình:  83 - 89%, xấp xỉ TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 3 - 5%.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ: 12 - 15 giờ, thấp hơn TBNN từ 5 - 7giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 15 - 30 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ: 15 - 18mm, ở mức xấp xỉ dưới TBNN và cùng kỳ năm trước.

          II/ Thuỷ văn

Tuần qua, mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì mực nước dao động mạnh do các hồ chứa thủy điện xả nước phục vụ vụ Đông Xuấn 2017-2018 đợt 2. Biên độ dao động mực nước trên các sông từ 0,04 – 2,39m. Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,05-0,20m; Tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,20 - 4,74m, riêng tại Vụ Quang cao hơn cùng kỳ năm trước là 0,16m.

Đặc trưng mực nước tuần 3 tháng 01/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1981

1983 - 21

1979 - 29

Thao

Phú Thọ

1299

1308 - 24

1290 - 25

Vụ Quang

698

790 - 31

556 - 23

Việt Trì

550

642 - 31

403 - 22


   B. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG  THUỶ VĂN TỪ  NGÀY  01 - 10/02/2018

          I/ Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu vào các ngày 02 và ngày 05. Đợt rét đậm, rét hại bắt dầu từ ngày 29/01 khả năng kéo dài đến ngày 07, ngày 08/02.

Từ ngày (01 - 07): Nhiều mây. Không mưa, trưa chiều có ngày hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày (08 - 10): Đêm và sáng nhiều mây. Ngày đầu có mưa nhỏ vài nơi (lượng không đáng kể); Những ngày sau không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2.  Ngày đầu trời rét đậm, sau trời rét.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến dưới  5 mm, có nơi không mưa.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  14 - 150C.

Nhiệt độ cao nhất 18 - 200C, thấp nhất từ 7 - 90C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  83 - 88%.     

Tổng số giờ nắng các nơi từ  25 - 35 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 20 - 30mm.  

          II/ Thuỷ văn

          Trong tuần mực nước trên Sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Trên sông Lô do các hồ thủy điện đang xả nước đợt 2 phục vụ vụ Đông Xuân 2017-2018 nên thời kỳ đầu mực nước biến đổi chậm và ở mức cao, thời kỳ giữa các hồ thủy điện kết thúc xả nước đợt 2 vào ngày 04/2 nên mực nước dao động xuống, thời kỳ cuối do các hồ thủy điện xả nước đợt 03 từ ngày 09/2 nên mực nước có dao động lên. Mực nước trung bình tuần trên các sông trong tỉnh phổ biến ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1300

1330

1285

Vụ Quang

700

830

600

Việt Trì

580

660

450