Không khí lạnh ngày 05/02
9:31' 6/2/2018

Sáng nay (05/02): Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các nơi trong tỉnh Phú Thọ.

Dự báo: Chiều và đêm nay (05/02), không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường; ở các nơi trong tỉnh tiếp tục duy trì rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 07/02/2018.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.