Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/2/2018
9:19' 15/3/2018


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  11 - 20/02/2018

                       I/ Khí tượng:

          Tuần qua khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày 11/02.

Thời tiết các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu nên phổ biến không mưa; riêng ngày 11, ngày 12 và ngày 19 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên có mưa nhỏ rải rác.

          Lượng mưa các nơi phổ biến từ 4 – 6 mm, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 4 – 6mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  17,8 – 18,90C, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ  0,5 – 0,70C.

 Nhiệt độ cao nhất: 25 – 260C ; Nhiệt độ thấp nhất: 12 – 130C.

Độ ẩm tương đối trung bình:  85 - 88%, xấp xỉ TBNN cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 6 – 8 giờ, thấp hơn TBNN từ  9 - 12 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 25 - 30 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 12 - 15mm, thấp hơn TBNN từ 6 - 8mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 18 - 20mm.

          II/ Thuỷ văn

Tuần qua, mực nước trên sông Thao, sông Bứa biến đổi chậm. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì mực nước ít biến đổi vào đầu tuần, xuống mạnh vào giữa tuần do các hồ kết thúc xả nước đợt 3 phục vụ nông nghiệp, cuối tuần mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Biên độ dao động mực nước trên các sông từ 0,02 – 3,12 m. Mực nước trung bình tuần trên sông Bứa ở mức cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,08-2,20m, trên sông Lô, sông Thao ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,10 – 5,48 m.

Đặc trưng mực nước tuần 2 tháng 02/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1979

1980 - 12

1978 – 11

Thao

Phú Thọ

1276

1310 - 18

1249 – 11

Vụ Quang

622

805 - 12

520 – 20

Việt Trì

460

650 - 12

338 - 19

B. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG  THUỶ VĂN TỪ  NGÀY  21 - 28/02/2018

          I/ Khí tượng:

Khoảng đêm nay và gần sáng mai 22/02 khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Trong các ngày 21, 24 và 25/02, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Ngày 24, ngày 25 đêm và sáng trời rét.

Ngày 22, ngày 23, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 22, sau có mưa nhỏ vài nơi (lượng không đáng kể). Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày (26 – 28): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  5 - 10mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  19 – 200C.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, thấp nhất từ 13 - 150C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  15 - 25 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 15 - 25mm.     

          II/ Thuỷ văn

Mực nước trên Sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết các hồ chứa. Mực nước trung bình tuần trên các sông ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1250

1300

1230

Vụ Quang

570

650

500

Việt Trì

380

470

340