Bản tin dự báo thời tiết đêm ngày ngày 01,02/3
15:29' 15/3/2018

Bản tin dự báo thời tiết

êm 01 ngày 02 tháng 03 năm 2018) 

Vùng đồi núi phía tây  (Gồm H.Thanh Thủy, H.Thanh Sơn H.Yên Lập, H.Tân Sơn)

Nhiều mây. Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ: 20 đến 29 độ C.

+ Vùng đồi trung du (GồmTX Phú Thọ, H.Cẩm Khê, H.Thanh Ba, H.Hạ Hoà, H.Đoan hùng)

Nhiều mây. Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ: 21 đến 28 độ C.

+ Vùng đồng bằng  (Gồm: H.Phù Ninh, H.Lâm Thao, H.Tam Nông, TP.Việt Trì)  

Nhiều mây. Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ: 21 đến 28 độ C.