Khí tượng thủy văn tháng 3/2018
15:33' 15/3/2018

   A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG  3 NĂM 2018

          I/ Khí tượng

          Trong tháng chịu ảnh hưởng của 02 đợt không khí lạnh vào các ngày 11 và 22/2 và 01 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vào ngày 02/2.

Trong tháng xảy ra 02 đợt rét đậm, rét hại trong đó đợt 01 kéo dài 12 ngày (từ 29/01 đến 9/02) với nhiệt độ thấp nhất tại Minh Đài là 6,9oC; đợt 2 từ ngày 11-13/02 với nhiệt độ thấp nhất tại Minh Đài, Phú Hộ là 12oC.

Tháng 02 ở các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường nên thời tiết phổ biến ít mưa, có nhiều ngày trời rét, trong đó những ngày đầu tháng là rét đậm, rét hại.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ 9 - 14 mm, thấp hơn TBNN từ 22-23mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 15,7 - 16,7oC, thấp hơn TBNN từ 0,3 - 1,3oC và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 2,9 - 3,4oC.

Nhiệt độ cao nhất 27,8oC,  nhiệt độ thấp nhất 6,9oC.

Độ ẩm tương đối các nơi từ  70 - 73%, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 7-15%.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 23 - 27 giờ, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 20 - 46 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 46 - 47mm, xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 13 - 14mm.

          II/ Thuỷ văn

Trong tháng 2, mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì vào thời kỳ đầu và giữa tháng do điều tiết xả nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 nên mực nước có dao động mạnh, biên độ dao động từ 2,21-2,45m. Thời kỳ giữa tại Việt Trì đã xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc lúc 19h ngày 19/2 là 3,38m. Thời kỳ cuối tháng mực nước dao động theo điều tiết của các hồ chứa.

Biên độ dao động mực nước tháng trên các sông từ 0,05 - 3,12m. Mực nước trung bình tháng tại Thanh Sơn ở mức cao hơn TBNN là 0,2m và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Mực nước trung bình tháng tại Phú Thọ, Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,18 - 5,15m, riêng tại Vụ Quang ở mức cao hơn so cùng kỳ năm trước là 0,3m.

Đặc trưng mực nước tháng 2/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Bứa

Thanh Sơn

1979

1981 - 1

1976 - 23

Thao

Phú Thọ

1278

1319 - 3

1235 - 28

Vụ Quang

655

805 - 12

520 - 20

Việt Trì

498

650 - 12

338 - 19

B/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG  03/2018

          I/ Khí tượng

Trong tháng 03/2018, không khí lạnh sẽ còn ảnh hưởng đến các nơi trên khu vực tỉnh, tuy nhiên cường độ và tần suất có xu hướng giảm dần và ít có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ngoài ra vào thời kỳ này không khí lạnh về thường lệch đông và biến tính nên thời tiết nóng ẩm gây hiện tượng “nồm” thường xảy ra trong tháng này. Tháng 3 cũng là tháng giao mùa do vậy cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh mỗi khi có các đợt không khí lạnh về.

Lượng mưa tháng phổ biến từ 40 - 70mm, ở mức xấp xỉ TBNN, có nơi trên TBNN.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  20,5 - 21,50C, ở mức cao hơn TBNN từ 0,5 -  1oC.

Nhiệt độ cao nhất  32 - 340C. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 150C.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  40 - 50 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  50 - 60mm.

II/ Thủy văn

Mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Mực nước trung bình tháng trên các sông ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Thao

Phú Thọ

1260

1300

1235

Vụ Quang

600

650

530

Việt Trì

450

550

360