Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01/03/2018
15:35' 15/3/2018


A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ  NGÀY  21
- 28/2/2018

                        I/ Khí tượng

Trong tuần, các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh có cường độ trung bình vào ngày 22/2.

Trong tuần, các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và biến tính, riêng đêm ngày 27 kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết có nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn với độ ẩm cao, riêng sáng sớm ngày 28 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 23 đến ngày 27 trời rét, riêng ngày 23 có rét đậm.

Lượng mưa các nơi phổ biến dưới dưới 10mm (Minh Đài 16mm xấp xỉ TBNN), thấp hơn TBNN từ 7 - 10mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 19 - 19,4oC, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,7 - 1,4oC.

Nhiệt độ cao nhất  27,8oC,  nhiệt độ thấp nhất  13oC.

Độ ẩm tương đối trung bình 86 - 89%,  xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 2 - 3giờ, thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 5 - 12giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 10 - 11mm, thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 4 - 8mm.

II/ Thuỷ văn

Tuần qua, mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì mực nước dao động theo điều tiết các hồ chứa thủy điện tuyến trên, vào thời kỳ cuối mực nước xuống mạnh. Biên độ dao động  mực nước tuần từ 0,04 - 2,10m.

Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn ở mức cao hơn TBNN là 0,2m và xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tại Phú Thọ, Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,12 - 2,75m, riêng Vụ Quang ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước là 0,52m.

Đặc trưng mực nước tuần 3 tháng 2/2018

 Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Bứa

Thanh Sơn

1978

1980 - 28

1976 - 23

Thao

Phú Thọ

1264

1284 - 24

1235 - 28

Vụ Quang

594

693 - 22

536 - 27

Việt Trì

437

569 - 22

359 - 27


B/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ NGÀY  1 - 10/3/2018

          I/ Khí tượng

Thời kỳ đầu (1 - 3): Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Thời kỳ giữa và cuối (4 - 10): Nhiều mây, hai ngày đầu không mưa, riêng ngày 07, ngày 08 có mưa, mưa rào và dông rải rác, những ngày còn lại có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2. Từ ngày 08 trời rét.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  10 - 30mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 21 - 22oC.

Nhiệt độ cao nhất từ 29- 31oC, thấp nhất từ  15 - 17oC.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  20 - 30giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  15 - 25mm. 

          II/ Thuỷ văn

Mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Mực nước trung bình tuần trên các sông ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Thao

Phú Thọ

1250

1290

1230

Vụ Quang

575

660

525

Việt Trì

430

470

350