Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11/3/2018
10:54' 16/4/2018


      A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ  NGÀY  01
- 10/3/2018

                          I/ Khí tượng

Tuần qua, các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh mạnh vào ngày 08/03. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực tỉnh ngày 08/03 đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, còn lại những ngày khác phổ biến đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Lượng mưa các nơi phổ biến dưới 10mm,  thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 5 - 13mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  23 - 23,3oC, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ  4,1 - 4,5oC .

Nhiệt độ cao nhất  31oC,  nhiệt độ thấp nhất 12,70C (Minh Đài 11,2oC).

Độ ẩm tương đối trung bình từ  76 - 80%, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 8 - 10%.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến 43 - 46 giờ, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 26 - 38 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi từ  33 - 36mm, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 13 - 21mm.

II/ Thuỷ văn

Tuần qua, mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì mực nước dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Biên độ dao động  mực nước tuần từ 0,08 - 0,81m.

Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn ở mức cao hơn TBNN là 0,18m và xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tại Phú Thọ và Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 0,31 - 3,25m, riêng tại Vụ Quang ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước và thấp hơn TBNN là 6,09m.

Đặc trưng mực nước tuần 1 tháng 3/2018

 Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)-ngày

Hmin(cm)-ngày

Bứa

Thanh Sơn

1976

1980 - 01

1972 - 07

Thao

Phú Thọ

1247

1275 - 05

1234 - 03

Vụ Quang

560

594 - 10

513 - 06

Việt Trì

382

414 - 02

340 - 04


      B/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ  NGÀY  11 - 20/3/2018

          I/ Khí tượng

Thời kỳ đầu (11-13): Ngày đầu phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, hai ngày sau trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Thời kỳ giữa (14 - 17): Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 14, 15, sau có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Thời kỳ cuối (18 - 20): Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 20 - 40mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 22 - 23oC.

Nhiệt độ cao nhất từ  29 - 31oC, thấp nhất từ 12 - 14oC.

Độ ẩm tương đối trung bình từ 73 - 78%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ 35 - 45giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi từ  25- 35mm. 

          II/ Thuỷ văn

Mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Mực nước trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện. Mực nước trung bình tuần trên các sông ở mức thấp hơn TBNN.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Thao

Phú Thọ

1285

1315

1245

Vụ Quang

580

620

530

Việt Trì

400

480

365