Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01/01/2014
15:58' 16/4/2018


A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ  NGÀY  21
- 31/3/2018

                        I/ Khí tượng

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông vào ngày 24/3. Thời tiết các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu lệch đông; các ngày 26, 28, 30 do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió yếu trong đới gió Tây trên cao nên có mưa nhỏ rải rác; những ngày còn lại phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ  1 - 2mm, thấp hơn TBNN từ  17 - 23mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 45 - 70mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  21,3 - 22,30C, cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,00C và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 0,8 - 1,00C.

Nhiệt độ cao nhất  27,5 - 28,50C,  nhiệt độ thấp nhất  17 - 180C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ 78 - 85%, thấp hơn TBNN từ 6 - 9% và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 14 - 26 giờ, ở mức xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước; riêng Việt Trì cao hơn TBNN 10giờ, Phú Hộ thấp hơn cùng kỳ năm trước 8giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  24 - 30mm, cao hơn TBNN từ  6 - 10mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II/ Thuỷ văn

Trong tuần nhìn chung mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm, trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ chứa. Biên độ dao động mực nước tuần từ 0,09 - 1,12 m.

Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn TBNN từ 0,68 - 5,72m.

Đặc trưng mực nước tuần 3 tháng 03/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm) - ngày

Hmin (cm) - ngày

 Bứa

Thanh Sơn

1972

1979 - 21

1970 - 24

Thao

Phú Thọ

1281

1304 - 22

1255 - 27

Vụ Quang

599

652 - 30

540 - 27

Việt Trì

482

515 - 31

458 - 27


B/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ NGÀY  01 - 10/4/2018

          I/ Khí tượng

Khoảng ngày 05, ngày 06 khả năng các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Từ ngày (01 - 05): Nhiều mây; hai ngày đầu không mưa; những ngày sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

Từ ngày (06 - 10): Nhiều mây; có mưa rào và dông rải rác trong một, hai ngày đầu; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có ngày hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời chuyển rét. Cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  15 - 30 mm, có nơi trên.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  22 - 230C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, thấp nhất từ  16 - 180C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  20 - 30giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ  25 - 35mm. 

          II/ Thuỷ văn

          Trong tuần mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm. Trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết các hồ chứa.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1280

1320

1250

Vụ Quang

600

700

530

Việt Trì

500

570

450