Tuân báo khí tượng thủy văn ra ngày 11/4/2018
17:8' 16/4/2018

A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ  NGÀY  01 - 10/4/2018

                          I/ Khí tượng

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh xảy ra vào ngày 06.

Tuần qua, thời tiết các nơi trong tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu. Ngày 05, ngày 06 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa; Những ngày còn lại phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng.

Lượng mưa các nơi phổ biến từ  16 – 60mm,  cao hơn TBNN từ 12 - 32mm và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 20 - 60mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  21,5 – 22,80C, xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 1,6 - 2,00C.

Nhiệt độ cao nhất  29,5 - 30,50C,  nhiệt độ thấp nhất 12 - 130C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  72 - 82%, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ  6 - 16%.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến 32 - 38 giờ, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 6 - 14 giờ. Tổng lượng bốc hơi các nơi từ  28 - 35mm, cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ  8 - 16mm.

II/ Thuỷ văn

          Trong tuần nhìn chung mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, sông Thao tại Phú Thọ biến đổi chậm, trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết các hồ chứa. Biên độ dao động mực nước tuần trên các sông từ 0,44 - 0,83 m.

          Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tại Phú Thọ thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 0,53 - 0,71 m, tại Vụ Quang, Việt Trì xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn so với TBNN từ 2,07 - 5,66 m.

Đặc trưng mực nước tuần 1 tháng 04 năm 2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

1979

2015 - 07

1971 - 03

Thao

Phú Thọ

1287

1305 - 09

1260 - 02

Vụ Quang

618

668 - 05

585 - 10

Việt Trì

511

531 - 05

483 - 02

 

B/ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ  NGÀY  11 - 20/4/2018

          I/ Khí tượng

Trong tuần, khu vực tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng của 01 đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 15, ngày 16.

Thời kỳ đầu (11 - 13): Nhiều mây. Hai ngày đầu đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; Ngày sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Thời kỳ giữa (14 - 17): Nhiều mây. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 15, ngày 16, sau có mưa nhỏ vài nơi; riêng ngày 14, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ cuối (18 - 20): Nhiều mây. Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  15 – 30mm, có nơi trên.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  23,5 – 24,50C.

Nhiệt độ cao nhất từ  32 - 340C, thấp nhất từ  18 - 200C.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  80 - 85%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ  30 - 40giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi từ  25- 35mm. 

          II/ Thuỷ văn

          Trong tuần mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ tiếp tục biến đổi chậm, trên sông Lô tại Vụ Quang, Việt Trì dao động theo điều tiết của các hồ chứa.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1280

1320

1250

Vụ Quang

620

700

570

Việt Trì

520

570

480