Khí tượng thủy văn tháng 9/2018
15:25' 12/9/2018

A - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 08 NĂM 2018

          I. Khí tượng

Trong tháng có 01 cơn bão: Cơn bão số 4 (BEBINCA) được hình thành từ ATNĐ trên Biển Đông ngày 13/8 (cường độ cấp 8) và đi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa vào sáng sớm ngày 17/8 (cường độ giảm xuống cấp 7). Đây là một cơn bão có đường đi phức tạp. Bão số 4 đã gây ra đợt mưa lớn trên khu vực tỉnh Phú Thọ từ ngày 25-28/8 với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Trong tháng trên khu vực tỉnh xảy ra 02 đợt mưa lớn diện rộng:

- Đợt 1: từ ngày 04 - 07/8 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ; Tổng lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 90mm.

- Đợt 2: từ ngày 28-31/08 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển từ mặt đất lên đến 5000m; Tổng lượng mưa phổ biến từ 170-220mm.

Trong tháng ở các nơi trong tỉnh xảy ra 01 đợt nắng nóng nhẹ diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36oC, có nơi trên như Việt Trì, Minh Đài 36,3oC (11/08)

Tổng lượng mưa tháng các nơi phổ biến từ 450 - 520mm, cao hơn TBNN từ 170 - 240mm và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 90 - 240mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 28 - 28,4oC, ở mức xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ cao nhất 36,3oC; Nhiệt độ thấp nhất 23,5oC.

Độ ẩm tương đối các nơi từ  75 - 80%, xấp xỉ TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 11-12%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ 94 - 95giờ, thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 25 - 80giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 58 - 65mm, thấp hơn TBNN từ 12-17mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

          II. Thuỷ văn

          Trong tháng trên các sông trong tỉnh đã xuất hiện 02 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2,0 - 4,0 m. Biên độ dao động mực nước tháng từ 2,36 - 5,07m.Mực nước trung bình tháng tại Thanh Sơn cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 0,86 - 1,04 m, tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn so với TBNN từ 0,56 - 3,53m.

Đặc trưng mực nước tháng 08 năm 2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Bứa

Thanh Sơn

2112

2484 - 31

2040 - 15

Thao

Phú Thọ

1577

1742 - 31

1506 - 15

Vụ Quang

1075

1352 - 09

845 - 27

Việt Trì

958

1145              - 12

767 - 23


B - NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 09 NĂM 2018

          I. Khí tượng

          Trong tháng 9/2018, các đợt không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trong tháng có khoảng 1 - 2 đợt mưa lớn trên diện rộng. Khu vực vùng núi phía tây tỉnh đề phòng mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất đá, vùng trũng đề phòng ngập úng. Trong tháng tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh

          Trong tháng 9/2012, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng 2-3 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta khoảng 1-2 cơn.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 250 - 350mm, trên TBNN từ 80 -120mm.

Nhiệt độ không khí trung bình 27 - 28oC, xấp xỉ trên TBNN.

Nhiệt độ cao nhất 34 - 360C. Thấp nhất 21 - 23oC.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi từ  80 - 88%.

Tổng số giờ nắng các nơi từ 150 - 170 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi từ 70 - 90mm.

          II/ Thuỷ văn

          Trong tháng 9 trên các sông trong tỉnh khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng, thời kỳ đầu tháng mực nước dao động xuống. 

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1570

1730

1500

Vụ Quang

1050

1300

850

Việt Trì

900

1150

750