Khí tượng thủy văn ra ngày 01/9/2018
15:29' 12/9/2018

                 A - TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY  21 - 31/08/2018

                   I.  Khí tượng

Trong tuần do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển từ mặt đất lên đến 5000m nên ở các nơi trong tỉnh đã xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng từ ngày 28-31/08 với lượng mưa phổ biến từ 170-220mm; những ngày còn lại có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 230 - 250mm, ở mức cao hơn TBNN và cùng kỳ năm trước từ 90 - 155mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ 27,6 - 28,3oC, ở mức xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ cao nhất 36oC; Nhiệt độ thấp nhất 23,5oC.

Độ ẩm tương đối trung bình các nơi phổ biến từ 85 - 90%, xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng số giờ nắng các nơi phổ biến từ 48 - 53giờ,  thấp hơn TBNN từ 10 - 15giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 23 - 25mm, xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thuỷ văn

Mực nước trên các sông trong tỉnh biến đổi chậm trong thời kỳ đầu và giữa tuần, đã xuất hiện 01 đợt lũ vào thời kỳ cuối tuần. Biên độ dao động mực nước tuần từ 2,29 - 4,32m. Mực nước trung bình tuần tại Thanh Sơn cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước từ 0,88 - 1,04 m, tại Phú Thọ, Vụ Quang, Việt Trì thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 0,28 - 5,04m.

Đặc trưng mực nước tuần 3 tháng 08/2018

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax(cm)- ngày

Hmin (cm)- ngày

Bứa

Thanh Sơn

2123

2484 - 31

2052 - 28

Thao

Phú Thọ

1565

1742 - 31

1513 - 23

Vụ Quang

910

1136 - 31

845 - 27

Việt Trì

816

1068 - 31

767 - 23B - DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN TỪ NGÀY  01 - 10/09/2018

          I. Khí tượng

Từ ngày 01 đến ngày 05/9, nhiều mây đến mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 01, ngày 02 có mưa rào và dông rải rác tập trung về chiều tối và đêm. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 10/9, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác khoảng từ ngày 06 đến ngày 08, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ  40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Nhiệt độ không khí trung bình từ  28 - 29oC.

Nhiệt độ cao nhất  33 - 35oC, thấp nhất từ  25 - 27oC.

Độ ẩm tương đối trung bình từ  83 - 88%.   

Tổng số giờ nắng các nơi từ  50 - 60 giờ.

Tổng lượng bốc hơi các nơi phổ biến từ 25 - 35mm.  

          II. Thuỷ văn

          Mực nước trên các sông dao động xuống trong thời kỳ đầu tuần, biến đổi chậm trong thời kỳ giữa và cuối tuần.

Trị số dự báo

Sông

Trạm

HTB (cm)

Hmax (cm)

Hmin (cm)

Thao

Phú Thọ

1580

1730

1520

Vụ Quang

950

1250

880

Việt Trì

850

1150

800