Kết quả thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ” Xuân Bính Thân - năm 2016
8:40' 22/4/2016

Thực hiện công văn số 183/KH-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2016 và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân - Năm 2016: Trồng cây phân tán 870 nghìn cây, trồng rừng tập trung 8.500 ha, bao gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 140 ha và trồng rừng sản xuất 8.354 ha; Kế hoạch trong 1 tháng phát động thực hiện “Tết trồng cây” là trồng 463 nghìn cây phân tán, trồng 522 ha rừng tập trung.

Đến nay, sau 1 tháng phát động Tết trồng cây (từ ngày 15/02/2016 đến ngày 15/03/2016) và triển khai trồng rừng vụ xuân, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng cây, trồng rừng, cụ thể: Trồng rừng tập trung 837,3/522,0 ha đạt 160,4% kế hoạch với cây trồng chủ yếu là Keo tai tượng, Keo lai; Trồng cây phân tán 602,1/463,0 nghìn cây, đạt 130% kế hoạch bao gồm các loài Keo tai tượng, Trám, Sấu, Lim xanh, Chò chỉ, Lát hoa, Đa, Xà cừ, Long não và các loài cây ăn quả...

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, ngay những ngày đầu năm 2016, Sở Nông nghiệp PTNT đã phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai phong trào Tết trồng cây, trồng rừng, trồng cây phân tán vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây trồng rừng năm 2016. Mục tiêu của ngành là trong các tháng tới của năm 2016, tiếp tục trồng trồng rừng trên những diện tích đã khai thác trong thời vụ cho phép, chăm sóc rừng đã trồng đảm bảo tỷ lệ sống và cây phát sinh, phát triển tốt.

Chi cục Lâm nghiệp