Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
15:27' 9/5/2016

Để chủ động ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và công trình cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra; ngày 27/4/2016, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2016.

Tới dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Công Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; các thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; Trưởng, phó Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành, thị; đại diện Quân khu II cùng lãnh đạo các Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các cơ quan thông tấn báo trí trên địa bàn tỉnh. Thiên tai đã gây thiệt hại trên địa bàn các huyện, thành, thị của tỉnh làm 03 người chết (do sét đánh), 09 người bị thương; sập đổ 30 ngôi nhà, 04 phòng học; bị ngập nước, trôi 33 nhà; tốc mái 1.507 nhà ở, 09 điểm trường, 43 phòng học, 03 nhà văn hóa, 03 trụ sở UBND xã, 03 di sản văn hóa lịch sử; hư hại 2.741,8 ha lúa và rau màu; 5,7 ha cây công nghiệp; 6,0 ha cây ăn quả; đổ gẫy 1.648 cây ven đường; làm chết 60 con gia súc, 1054 con gia cầm; bị đổ, vỡ 821m kênh mương, 20m đường xuống bến phà, 1.797m tường rào; tràn, vỡ 131,8 ha ao nuôi trồng thủy sản và nhiều thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 30,3 tỷ đồng (năm 2014 thiệt hại 80,3 tỷ đồng).

Trong năm 2015, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, tuy nhiên do có sự chủ động, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành liên quan đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại thiên tai, tổ chức phòng, tránh kịp thời, an toàn; công tác khắc phục hậu quả được thực hiện trong thời gian ngắn nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN năm 2016. Cùng với việc đánh giá kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu đã bàn về giải pháp khắc phục một số khó khăn, tồn tại trong công tác PCTT hiện nay đó là: Các phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCTT nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu; công tác tuyên truyền chưa rộng khắp; ý thức của người dân về phòng, tránh, ứng phó với các loại hình thiên tai còn hạn chế; một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn để lại chất thải tạo nguy cơ gây sạt lở đất; việc tổ chức thực hiện Luật Đê điều, Luật phòng chống thiên tai ở một số địa phương chưa nghiêm túc.

          Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy chỉ rõ những khó khăn trong công tác PCTT như: thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, không theo quy luật; tư tưởng chủ quan của người dân và sự trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên. Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và phân công rõ trách nhiệm, địa bàn cho từng thành viên; tăng cường phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện luật Phòng chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai các cấp, ngành; tăng cường giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng chống thiên tai; thông tin kịp thời tình diễn biến thời tiết, thiên tai và các văn bản chỉ đạo ứng phó trên các phương tiên thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân biết chủ động chỉ đạo, ứng phó với thiên tai; tổ chức trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê thiệt hại kịp thời, chính xác; chú trọng việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Nguyễn Hùng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB