Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2016
7:36' 20/5/2016
Giống lúa lai PHB71 được đánh giá có chất lượng gạo ngon; mô hình triển khai tại Tiên Kiên - Lâm Thao

Ngày 18-5, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông 2015, sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân 2015-2016; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2016, dự hội nghị có lãnh đạo một số ngành, doanh nghiệp và các huyện, thành, thị.

Vụ đông 2015 toàn tỉnh gieo trồng 8.763 ha ngô, đạt 97,4% KH (diện tích liên kết sản xuất ngô là 1.393 ha); năng suất trung bình đạt 47 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so cùng kỳ; sản lượng đạt 41,2 ngàn tấn, giảm 1,2 ngàn tấn so cùng kỳ. Rau các loại đạt 5,18 ngàn ha, tăng 184,9 ha so cùng kỳ; năng suất 146,6 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng 75,9 ngàn tấn, tăng 3 ngàn tấn so cùng kỳ. Khoai lang đạt 1,1 ngàn ha, giảm 192 ha; năng suất 67,03 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha; sản lượng 7,43 ngàn tấn, giảm 1 ngàn tấn so cùng kỳ…

Vụ chiêm xuân 2015- 2016 đã xảy ra rét đậm, rét hại kỷ lục (nhiệt độ thấp nhất xuống đến 60C) vào thời gian gieo cấy làm 207 ha lúa đã cấy bị chết, nhiều diện tích mạ bị ảnh hưởng. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành nông nghiệp cùng các cấp, vụ chiêm xuân đã đạt những kết quả quan trọng: Tổng diện tích lúa gieo cấy đạt 37,1 ngàn ha, đạt 102,7% kế hoạch, diện tích lúa chất lượng cao được mở rộng, đạt 9.292 ha chiếm 25%, tăng 2,6 ngàn ha so cùng kỳ; diện tích cánh đồng lớn đạt 2,18 ngàn ha, tăng 350 ha so với cùng kỳ, một số địa phương đã liên kết được với doanh nghiệp. Diện tích ngô 5,7 ngàn ha, đạt 93,8% KH giảm 233,8 ha so cùng kỳ năm trước; lạc 3,3 ngàn ha, giảm 295,5 ha so cùng kỳ; rau các loại 4,51 ngàn ha, tăng 283,4 ha so cùng kỳ; sắn 7,96 ngàn ha.

Tại hội nghị, các huyện, thành, thị đều đánh giá vụ chiêm xuân 2015 - 2016 nhìn chung khá thuận lợi, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến năng suất lúa sẽ cao hơn cùng kỳ, tuy nhiên thu hoạch sẽ muộn hơn so với năm trước xung quanh 7 ngày. Đồng thời cũng nhất trí phấn đấu sản xuất vụ mùa 2016 toàn tỉnh đạt 32.100 ha lúa, năng suất 51,5 tạ/ha, sản lượng 165,8 ngàn tấn. Diện tích lúa lai 14.400 ha, lúa chất lượng cao 5.600 ha; diện tích áp dụng SRI: 12.000 ha; gieo thẳng 3.200 ha; diện tích lúa tái sinh 1.800 ha. Cây ngô 3.800 ha, năng suất 45,8 tạ/ha, sản lượng 17,38 ngàn tấn. Cây lạc 1.080 ha. Rau các loại 3.530 ha. Vụ đông phấn đấu đạt 8.500 ha ngô, năng suất 46,4 tạ/ha, sản lượng 39,4 ngàn tấn. Rau các loại: Diện tích 4.800 ha, năng suất 145,8 tạ/ha, sản lượng 70 ngàn tấn.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với các huyện, thành thị trước mắt tập trung chỉ đạo bảo vệ và thu hoạch lúa chiêm xuân: Chủ động tiêu úng nếu mưa lớn xảy ra; làm tốt công tác BVTV để không ảnh hưởng đến thành quả. Tập trung chỉ đạo huy động lực lượng, thiết bị để thu hoạch nhanh gọn lúa khi chín, nhất là diện tích bị ảnh hưởng của lũ tiểu mãn và diện tích gieo trà mùa sớm; hướng dẫn nông dân gặt sát gốc rạ, làm đất kỹ, bón vôi tránh ảnh hưởng tới lúa mùa sau cấy. Đối với sản xuất vụ mùa, vụ đông có kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã; chỉ đạo quyết liệt và đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả sản xuất đối với vụ đông. Căn cứ vào điều kiện của địa phương bố trí trà, sử dụng giống hợp lý trong khung lịch đã hướng dẫn. Chỉ đạo làm tốt các khâu dịch vụ về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo về số lượng và chất lượng; công tác điều tra, dự tính, dự báo, thông báo tình hình sâu bệnh chính xác, kịp thời; công tác thuỷ nông phục vụ làm đất, gieo trồng và tưới dưỡng cho cây trồng; phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông. Tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hàng hoá, khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết, ký kết với nông dân. Các huyện, thành, thị lựa chọn làm mô hình điểm về tổ dịch vụ BVTV để tuyên truyền và nhân rộng; chỉ đạo, rà soát hệ thống thống kê cấp xã đánh giá đúng kết quả sản xuất.

Trường Giang