Đưa vào sử dụng 1,5 km đê tả sông Thao tại xã Hậu Bổng
10:22' 27/6/2016
Đoạn Km0 - Km1+500 đê tả sông Thao địa bàn xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hòa.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ cùng với các đơn vị thi công, thiết kế, giám sát tiến hành nghiệm thu kỹ thuật gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình: Đắp tôn cao, mở rộng và cứng hóa mặt đê tả sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0 - Km17, huyện Hạ Hòa (Giai đoạn I: Đoạn Km0 - Km1+500 đê tả sông Thao địa bàn xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hòa). Đoạn đê có chiều dài 1.501m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi; mặt đường bê tông nhựa nóng đảm bảo Eyc≥127Mpa. Kết quả nghiệm thu cho thấy công trình đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ thi công, phục vụ kịp thời công tác phòng chống lụt bão, nhu cầu đi lại cho người dân./.

Ban Quản lý DA CTXD Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ